Muistiliiton paneelista näkökulmia kuntavaaleihin

12.5.2021

Muistiliiton vaalipaneeli pidettiin kaikille avoimena webinaarina 5. toukokuuta. Millaista asumista panelistit toivoivat muistisairauteen sairastuneelle? Kuinka paljon muistisairauteen sairastuneen omaa näkökulmaa tai palveluiden yksilöllisyyttä painotettiin? Miten hoitajien jaksaminen ja kiireaikataulut nostettiin esille? 

Katso Muistiliiton vaalipaneelin tallenne, niin tiedät! Kuntavaalit ovat tärkeät vaalit. Käy antamassa painava äänesi muistisairaudet huomioiville ehdokkaille. Tietoa ja kokemusta löytyy monilta ja useilla sydän sykkii muistisairauteen sairastuneille. Mitä arvelet, kuka pystyy viemään asioita eteenpäin ja käytäntöön? Paneelista saat tietoa eri puolueiden näkökulmista. 

Kuntavaalit lähestyvät ja Muistiliitto kantoi kortensa kekoon kutsumalla jokaisen puolueen osallistumaan kaikille avoimeen paneeliin.  

Keskustelemassa olivat ehdokkaat kahdeksasta puolueesta. Heidän lisäkseen mukana oli Muistiliiton vaikuttajaryhmän, Muistiaktiivien, edustajan  kommenttipuheenvuoro. 

Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu johdatteli keskustelun Muistiliiton vaaliteemoihin: aivoterveyden edistämiseen, kuntien palveluihin ja järjestöjen  kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Kaikilla ehdokkailla oli joku kosketus muistisairauteen. Paneelissa nousi esille läheisten ja ammattihenkilöstön osaamisen tärkeys muistisairauksien moninaisuuden edessä. Myös palveluiden oikea-aikaisuus sekä vuorovaikutus läheisten kanssa huomioitiin. Keskustelu oli todella inspiroivaa ja herätti  oivalluksia muun muassa siitä, kuinka laajasti muistisairaudet pitäisi ottaa huomioon, niin iän kuin elämäntilanteiden erilaisuuden vuoksi.  

“Äiti ei saa tarpeeksi apua” 

Paneelin puheenjohtajan ääneen lukema riipaiseva esimerkki muistisairaasta omaisestaan etäällä asuvan tyttären näkökulmasta kirvoitti erilaisia lähestymistapoja raskaalta kuulostavaan tilanteeseen. On tavallista, että omaiset asuvat etäällä. Yksin asuminen yleistyy. Helppoja ja kaikille samalla tavoin sopivia ratkaisuja ei usein ole. Toisaalta esiin nousi hoitajien näkökulma – niin ammattilaisten kuin läheistenkin – ja toisaalta muistisairauteen sairastuneen oman kodin tuttu ympäristö ja itsemääräämisoikeus. 

Yhteisöllisyyttä painotettiin monien panelistien puheenvuoroissa ja nähtiin erilaisten asumismuotojen tarjolla olemisen tärkeys. Hoitajamitoituksesta puhuttiin, mutta myös hoitohenkilöstön asenteista muistisairaita ihmisiä kohtaan. Kodinomaista asumista kaivattiin. 

”Yllättäviä palvelupuutteita” 

Muistiaktiivien edustajan kommenttipuheenvuoroissa esiin nousi huomioina palveluiden rakentaminen joskus järjestöjen varaan sekä palvelusuunnitelman tärkeys. Erityisesti hän peräänkuulutti rahoituspakettia tuettuun ja välimuotoiseen asumiseen. Ammatillisen hoitovastuun siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ei sekään ole aina ongelmatonta muistisairaan ihmisen tai hänen läheisensä näkökulmasta. 

FINGER-toimintamalliin ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn liittyen panelistit puhuivat aivoterveyteen vaikuttamisesta koko elämänkaaren aikana sekä siitä, kenelle viestiä riskien pienentämisen mahdollisuudesta omilla elintavoilla pitäisi viedä. Kuuntele, mihin päädyttiin ja kuka puolusti mitäkin näkökulmaa. 

Paneeli on katsottavissa 20.5. saakka täällä

Kirjoittaja: