Muistikummius tuo paljon uutta seurakunnan työntekijänkin elämään.

Pääkuva Muistiliitto

Muistikummius tuo paljon uutta seurakunnan työntekijänkin elämään

10.5.2019

”Tämä oli erittäin helppo tapa osallistua tärkeän asian kuulemiseen. Muistikummiwebinaarissa käytiin mukavan interaktiivisella tavalla läpi tärkeitä asioita muistisairauksista ja muistisairaan kohtaamisesta. Tämän tuokion avulla pääsin osaksi muistisairaan maailmaa”, sanoo Kirsi Männistö.

Hartolassa, Tainionvirran seurakunnassa diakonissana työskentelevästä Kirsistä tuli muistikummi alkuvuodesta 2019. Hän osallistui Muistiliiton pitämään muistikummituokioon webinaarina, joita on järjestetty kuukausittain vuoden 2018 lopulta. Näissä verkossa järjestetyissä tilaisuuksissa on ollut osallistujia yhteensä melkein sata.

Uusia muistikummeja on tätä kautta saatu myös seurakuntien työntekijöistä. Heiltä saadun palautteen mukaan webinaariin osallistuminen omalta työkoneelta on mahdollistanut uuden oppimisen ilman ylimääräistä matkustamista ja taloudellisia kuluja. Moni seurakunnan työntekijä tapaa työssään muistisairaita sekä erityisesti heidän läheisiään. Muistikummius on auttanut heitä jäsentämään jo tuttua asiaa ja helpottamaan kohtaamisia.  

Diakonissa Kirsi Männistö kertoo hyödyntäneensä tilaisuudessa opittuja asioita erityisesti kohdatessaan muistisairaan läheisiä. Tekninen toteutus oli hänen mielestään onnistunut ja webinaarin pitäjän, Muistiliiton suunnittelijan Päivikki Paakkasen kiireetön ja miellyttävä puheääni tekivät tuokiosta erittäin positiivisen kokemuksen. Osallistuminen webinaariin ei vaadi mitään lisälaitteita eikä ennalta osattavaa tietoa. Tietokone ja toimiva verkkoyhteys riittävät. ”Suosittelen tilaisuutta kaikille, se oli hyvin valaiseva kokemus yleisesti ottaen raskaan aiheen parissa”, totesi Kirsi.

Lisätietoja Muistikummiasioista osoitteessa www.muistikummit.fi

Mikä onkaan Kirsin muistiystävällinen teko? ”Hyödynnän oppimaani työssäni, kun kohtaan asiakkaitani. Tuokiossa käytettyjen esimerkkien avulla tuon hyviä esimerkkejä erityisesti muistisairaiden läheisiä kohdatessani.”

Kirjoittaja: