Montessori muistisairaiden hoidossa

Montessori muistisairaiden hoidossa

24.2.2021

Muistisairaiden määrä Suomessa lisääntyy, ja avun ja hoivan tarve vanhustenhoidossa kasvaa jatkuvasti. Haasteita on pyritty ja pyritään ratkaisemaan monilla tavoin. Laadukkaan hoidon ja hoivan turvaamiseksi hoitajia tarvitaan lisää, mutta muitakin keinoja täytyy löytää. Yksi niistä voisi olla montessorifilosofian soveltaminen ikääntyneiden ja erityisesti muistisairaiden hoidossa.

Maailmalla montessorifilosofiaa on käytetty jo muutaman kymmenen vuoden ajan muistisairaiden hoidossa. Palvelutaloissa, joissa montessorifilosofia on otettu menestyksekkäästi käyttöön sekä asukkaiden että henkilöstön hyvinvointi on parantunut.

Mikä montessori?

Montessoripedagogiikka on italialaisen lääkärin Maria Montessorin 1900-luvun alkupuolella kehittämä kasvatusfilosofia, joka sopii erityisen hyvin myös muistisairaiden hoitoon.  Filosofian perusajatus on usein kiteytetty lauseeseen “Auta minua tekemään itse”. Maria Montessori on sanonut  “Never help a child with a task, at which he feels he can succeed.” Eli toisin sanoen, ihmiseltä, myöskään iäkkäältä tai muistisairaalta, ei saa varastaa oppimisen, osaamisen ja onnistumisen kokemuksia.

Montessorifilosofiassa ihmisen toimintakyvyn sekä historian ja mieltymysten tunteminen ovat keskiössä. Tällöin on mahdollista tarjota myös muistisairaalle merkityksellistä tekemistä ja sitouttaa hänet toimintaan ja yhteisöön vastuuroolien avulla. Ympäristöä valmistelemalla tuetaan muistisairaan omatoimisuutta ja mahdollistetaan säilyneen toimintakyvyn käyttäminen. Erityisen tärkeää on muistaa elämänilo arjessa!

Montessorifilosofiaa voi soveltaa missä tahansa ympäristössä, kuten kotona tai palvelutalossa, eikä se vaadi suuria investointeja. Se ei ole toimintatuokioihin rajoittuva menetelmä, vaan filosofia, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Joidenkin montessoriympäristöön muuttaneiden ikäihmisten omaiset ovat havainneet lähes välittömän muutoksen läheistensä aktiivisuudessa, kun nämä ovat jälleen voineet tehdä asioita, joista nauttivat.

Suomen Montessoriliitto haluaa tuoda montessorifilosofian mahdollisuudet myös suomalaisten hoitajien ja muiden ammattilaisten tietoisuuteen. Liitto tarjoaa aiheesta kiinnostuneille maksuttoman webinaarin, jonka pitää palkittu montessori- ja dementiakouluttaja ja -tutkija Jennifer Brush USA:sta.

Webinaari pidetään 3.3. klo 16–17, ja siihen voi ilmoittautua täällä.

Lisäksi ensi syksynä järjestetään Suomen ensimmäinen 2-päiväinen MuistiMontessori -koulutus From Can’t to Can do! 30.9.–1.10.2021 Helsingissä.

Kirjoittaja:

Henna Jalovaara
Suomen Montessoriliitto / MuistiMontessori

Lisätietoja:

https://montessori.fi/montessorimenetelma-muistisairaiden-hoidossa/

https://montessoridementia.org/

Tai ota yhteyttä: muisti@montessori.fi