Minä, vaikuttaja?

18.5.2016

Kylläpä on taas pitänyt itseään haastaa ja miettiä tekemisiään töissä. Olen ollut vuoden aikana useammassa Muistiliiton tilaisuudessa, jossa pohdittu omaa kehittymistä aiheesta "Välittävä vaikuttaja". Teema on erityisesti pyörinyt mielessäni taas näin pikku hiljaa kuntavaalien lähestyessä.

Muistiasioissa vaikuttaminen ilman muuta työhöni kuuluu, mutta mille porukalle sen kohdentaisin? Yksittäisten ihmisten, sinun ja minun, tulisi kiinnittää huomiota omiin oikeisiin terveysvalintoihin ja aivoterveydestä huolehtimiseen. Meidän tulisi ylläpitää asennetta, jonka avulla pidämme huolta apua tarvitsevista. Kuntien tulisi järjestää palvelunsa niin, että kansanterveydellisiä ongelmia ennaltaehkäistäisiin ja kaikki kuntalaiset voisivat elää aktiivista ja hyvää elämää mahdollisesta sairaudesta huolimatta. Valtakunnan tasolla pitäisi rakentaa muistiystävällistä Suomea ja taata tasavertaiset oikeudet ja mahdollisuudet kaikelle kansalle.

Tuossa oli alkuun muutama tehtävä meikäläisen vaikuttamistavoitteeksi. Ei tästä kyllä ollut puhetta silloin, kun vajaa parikymppisenä opiskelijana uraani olin aloittelemassa. Lisäksi vaikuttamisen kanavat lisääntyvät sitä vauhtia, että yleisen keskustelun seuraaminen alkaisi vaatia 24/7 heräillä oloa. Parhaani olen yrittänyt tehdä, sillä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ja ihmisten tapaamisten lisäksi pyrin tiedottamaan ja vaikuttamaan myös mm. sähköposteilla, kotisivuilla, Facebookissa, Twitterissä ja mediassa.

Järjestöjen etu ollut joustava rakenne ja notkea työtapa, joka on mahdollistanut tarvittaessa nopean reagoinnin muutoksiin. 20-vuotisen järjestötyöni aikana toimintaympäristö on muuttunut miltei kokonaan. Aiemmin riitti vaikuttamistyöksi, että jaoimme tutkimuksiin perustuvaa faktatietoa muistiasioista ja kerroimme muistiasiakkaidemme ja heidän läheistensä elämästä ja oikeuksista. Tämä on toki tärkeää työtämme edelleen, mutta kaiken tietotulvan seassa viestimme helposti katoaa.

Jotta voi olla vaikuttava, pitää tänä päivänä olla myös mielenkiintoinen. Oikean ja tärkeän asian lisäksi tarvitaan tunnetta, persoonia ja pysäyttäviä kampanjoita. Eri kohderyhmiä pitää lähestyä eri tavalla ja erottua massasta. Se vaatii paljon esim. yhdistysten työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta, joiden tulee laittaa myös oma persoonansa ja karismansa peliin. Joudumme kaikki miettimään myös yksityisen ja työroolimme rajoja.

Itse sain herätyksen kuunnellessani radiota. Siinä haastateltava kertoi, että saadakseen kuulijoiden mielenkiinnon ja tullakseen kuulluksi, pitää antaa jotain itsestään henkilökohtaisesti. Se ei silti tarkoita, että täytyisi luopua yksityisyydestään. Hyvin sanottu ja sopii ohjenuoraksi ainakin minulle.

Eli vastaus on kyllä, minäkin olen vaikuttaja! Onnekseni saan tehdä työtä, jossa saa olla koko sydämellä mukana. Samalla myös persoonani on vahvasti työni vaikuttamisviestin takana.
Ja kohtahan on taas kuntavaalit, nyt pitäisi enää löytää tulevista ehdokkaista ne muistiystävälliset tyypit.

Kirjoittaja:

aluejohtaja Minna Rosendahl
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ryVarsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Minna_Rosendahl.jpg

Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajan omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Muistiliitto ry:n virallista kantaa.