Liikunta on muistin paras ystävä

1.9.2014

Aivan liian moni suomalaisista päiväkoti-ikäisestä ikäihmisiin liikkuu liian vähän. Kaiken ikäisten päivittäisen arkiliikunnan lisääminen on välttämätöntä meidän jokaisen elämänlaadun, terveyden ja toimintakyvyn vuoksi.

Ihminen on luotu liikkumaan. Liikunta pienentää riskiä sairastua erityisesti keski-iän sydän- ja verisuonitauteihin ja niiden aiheuttamien riskitekijöiden vaikutusta muistisairauksiin myöhemmin elämässä. Tuore brittitutkimus Cambridgen yliopistosta vahvisti useissa tutkimuksissa esille tulleen tuloksen, että liikunnalla voidaan vaikuttaa Alzheimerin taudin puhkeamiseen. Liikunta parantaa verenkiertoa aivoissa ja vaikuttaa positiivisesti hermojärjestelmään. Liikkuja myös nukkuu yönsä paremmin ja edistää näin aivoterveyttään.

Kansanedustajan työssäni olen ottanut terveyden ja liikunnan edistämisen elämäntehtäväkseni. Kaikessa päätöksenteossa on arvioitava vaikutukset, jotka edistävät liikuntaa kaikenikäisten ja –kuntoisten parissa. Olin vahvasti vaikuttamassa viimevuonna voimaan tulleeseen vanhuspalvelulain sisältöön. Siinä korostuu liikkumisen merkitys. Lain tavoite on vauhditttaa ikäihmisten palveluiden ja elinympäristön kehittämistä aktiivisuuden, liikkumisen ja hyvän arjen mahdollistamiseksi jokaiselle.

Erityisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden liikuntaan pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Senioriliikunta maksaa itsensä takaisin monin tavoin ja siksi esimerkiksi seniorikuntosali on kunnassa kannattava investointi. Joka kuntaan tulisi saada myös ikäihmisten liikuntakaveritoiminta yhteistyöllä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Näin liikuntaa saa vapaaehtoinen ja yksin asuva, joka ei ilman kaveria liikkuisi.

Kävin Helsingin Alzheimer-yhdistyksen tiloissa tutustumassa toimintaan ja ihmisiin. Vierailulla taas kerran vakuutuin siitä, että Suomi ei olisi näin hyvä paikka asua ja elää, ellei meillä olisi ihmisten arjessa hyvää työtä tekeviä järjestöjä.

Oli ilahduttavaa kuulla, että, Helsingin Alzheimer-yhdistyksessä tehdään uraauurtava työtä liikunnan saralla. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa muistiyhdistys ja urheiluseura toteuttavat kuntoilu- ja vertaistukitoimintaa muistisairaille ja heidän omaisilleen. Helsingin Alzheimer-yhdistys onkin yhdessä HJK:n kanssa käärinyt hihat liikunnan harrastamisen edistämiseksi. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi ehkäistä sosiaalisten suhteiden kapenemista sairauden myötä. Yhteistyöllä saadaan tunnettuutta myös muistisairauksille.

Toivottavaa on, että Helsingissä luotava käytäntö leviäisi muuallekin Suomeen. Hanke on mainio esimerkki siitä, että järjestöissä on paljon voimavaroja ja innovaatioita, jotka on tärkeä saada muistisairaiden ja heidän omaistensa hyvän elämän tueksi.

Kirjoittaja:

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, Muistiliiton varapuheenjohtaja, Helsinki

Sarkomaa.jpg