Kulttuurin voimaannuttava vaikutus kuuluu kaikille!

23.10.2014

Muistiliiton tämän vuoden teemana on: Kulttuuri ja taide kuuluvat kaikille. Se on jatkoa viime vuoden Välitä!-kampanjalle ja -teemalle. Välittämiseen kuuluu myös sen varmistaminen, että jokaisella muistisairautta sairastavalla on oikeus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa sekä olla siellä aktiivinen toimija.

Kulttuuri sen eri muodoissaan on tärkeää suurimmalle osalle ihmisistä. Muistisairautta sairastavien kohdalla kulttuurista voidaan puhua myös hoitomuotona. Kulttuurielämysten ja taiteen kokemisen kautta voidaan ilmaista monenlaisia tunteita, joille ei kenties muuten löytyisi sanoja tai ilmaisukanavia. Eri puolilla Suomea on saatu lisäksi erinomaisia kokemuksia tilaisuuksista, joissa muistisairautta sairastavat ovat olleet kulttuurin tuottajina. Olen itse kokenut voimakkaita elämyksiä nauttiessani muistisairautta sairastavien yksin laulusta, kuorolaulusta, yhdessä tehdyistä runoista ja niiden lausumisesta, taikatempuista, teatteriesityksistä, taidenäyttelyistä ja tanssiesityksistä.

Kulttuuri ja taide voivat olla myös muistin ja muistojen aktivoinnin apuvälineitä. Elämäntarinaamme kuuluvat laulut tuovat helposti muistoja mieleemme. Ateneumissa ja Joensuun Taidemuseossa toteutetut muistipolut ovat olleet suosittuja paikkoja menneiden muistelemiseen ja muistojen jakamiseen. Taide voi tuoda aivan uusia kokemuksia ja elämyksiä ihmisen elämään. Ihminen voi missä tahansa elämäntilanteessaan löytää uusia mielihyvän lähteitä joko elämysten kokijana tai niiden tuottajana.

Kulttuuriin ja taiteen kokemiseen liittyy usein yhteisöllinen elementti. Teatteriin tai konserttiin lähteminen yhdessä ystävän tai porukan kanssa tuntuu juhlahetkeltä kenelle tahansa. Yhdessä laulaminen ja tanssiminen ovat mitä parhainta läheisyyden kokemista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kulttuurilla ja taiteella eri muodoissaan on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävä vaikutus. Siksi kulttuuria ja taidetta pitäisi osata hyödyntää entistä enemmän myös kuntouttavasta näkökulmasta. Muistisairaus ei saa kaventaa kenenkään mahdollisuuksia nauttia kulttuurista ja taiteesta.

Kirjoittaja:

Merja Mäkisalo-Ropponen
Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja
puh. 09 432 3124
merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi