Muistiliiton kiitos vapaaehtoistoimijoille

2.10.2017

Muistiliiton jäsenyhdistyksissä tehdään aktiivista vapaaehtoistoimintaa – onhan puolet niistä täysin vapaaehtoispohjalta toimivia yhdistyksiä!

1 500 aktiivisen vapaaehtoisen joukko mahdollistaa erilaisilla toimintamuodoillaan avun lukuisille muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen. Moni osallistuu vaikuttamistyöhön pitämällä luentoja, aivoterveystilaisuuksia sekä puhuen muistisairaiden ihmisten puolesta erilaisissa tapahtumissa. Jokainen teko – virallinen tai ei niin virallinen – on erityisen tärkeä yhteisen asiamme puolesta. Jotta koko Suomi olisi hiukan muistiystävällisempi!

Lue lisää järjestömme vapaaehtoistoiminnasta täältä.

Muistiyhdistysten toiveesta noussutta Iloa ja voimaa -vapaaehtoishanketta on edeltänyt vuosia kestänyt vapaaehtoistoiminnan kulttuuri muistijärjestössä. Yhdistysten vapaaehtoistoiminta on ollut viime vuoteen asti kovinkin paikallista ja niiden omaa toimintaa. Yhdistysten välinen tiedonvaihto vapaaehtoistoimintaan liittyen on ollut vähäistä, eikä siihen ole tarjottukaan liiton puolesta sopivaa foorumia.

Vapaaehtoistoiminta on kuitenkin ollut aina merkittävässä arvossa Muistiliitossa, ja tästä konkreettisena osoituksena liitto järjesti viime vuonna ensimmäisen vapaaehtoisten Kiitosjuhlan Oulussa. Tänä vuonna juhla järjestettiin 23.9. Tampereella lähes sadan osallistujan voimin. Juhlan tarkoituksena on siis kiittää vapaaehtoisia arvokkaasta toiminnastaan kuluneen vuoden aikana. Muun ohjelman lisäksi juhlassa palkittiin Vuoden Muisti-KaVeRi ja Vuoden vapaaehtoinen.

Lue lisää palkituista täältä.

Muistiliitto kiittää ja onnittelee kaikkia vapaaehtoisia tärkeästä tehdystä työstä!

Iloa ja voimaa

– valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan koordinaatiohanke (2017–2020)

Hanke saa rahoituksensa STEAsta, joka jakaa Veikkauksen tuottoja sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, terveyttä ja hyvinvointia edistävien hankkeiden toimintaan. Hankkeen päämääränä on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä osallisuuden ja toimijuuden sekä hyvän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistäminen valtakunnallisesti Muistiliiton jäsenyhdistysten muodostaman valtakunnallisen verkoston avulla. Hankkeella varmistetaan jäsenyhdistysten yhteinen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja toiminnan näkyvyys sekä vapaaehtoistoiminnan hyvien käytäntöjen ja työvälineiden leviäminen, juurruttaminen ja yhdistysten välinen vertaisoppiminen.

Kirjoittaja: