Avoimuutta ja vaitioloa

27.2.2017

Olemme viime aikoina saaneet kysymyksiä, keskustelleet ja pohtineet paljon avoimuutta ja toisaalta vaitiolovelvollisuutta. Missä menee raja ja kuka rajan määrittelee?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden rajat säädetään laissa ja säädöksissä. Toisaalta Muistiliitto ja yhdistysverkostomme pyrkii avoimen keskustelun avulla edistämään muistisairauden aiheuttaman stigman, häpeäleiman, vähenemistä ja poistamista kokonaan.

Muistisairaus on sairaus muiden joukossa, eikä sitä ole syytä ihmisen tai perheen hävetä tai salata. Sairauteen on hoitokeinoja, tosin ei vielä parantavaa hoitoa. Meillä on lääkkeitä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen, on monia lääkkeettömiä hoitomuotoja ja psykososiaalisia menetelmiä sairastuneen elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Muistisairaudesta puhuminen lisää tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnassa. Paras puhuja on muistisairas ihminen itse ja hänen luvallaan myös perhe ja läheiset. Ilahduttavaa on ollut viime vuosien kehitys, jossa moni muistisairas ja hänen läheisensä ovat omin sanoin kertoneet kokemuksistaan, elämästään ja vaiheistaan entistä avoimemmin. Näin on hyvä.

Sen sijaan meitä asiantuntijoita, toimijoita ja palveluntarjoajia sitovat säädökset vaitiolovelvollisuudesta. Vaitiolosta säädetään muun muassa laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Meillä molemmilla blogin kirjoittajilla on terveysalan koulutus ja jo opintojen alkuvaiheessa kävi selväksi salassapitosäädösten merkitys ja käytännöt.

Vaitiolovelvollisuuden toteutuminen on lähtökohta sille luottamukselliselle ja herkälle suhteelle potilaan/asiakkaan ja hoitajan/auttajan välille. Kun asiaa ajattelee omalta kohdaltaan, uskomme, että jokainen meistä haluaa luottaa omien asioiden säilyvän tallessa ja asiattomien saamattomissa.

Vahvistetaan ja edistetään yhdessä kulttuuria, joka on sopivilta osin muistisairaiden ihmisten maailmaa avaavaa, avointa ja stigmaa vähentävää ja toisaalta yksilön, yksittäisen henkilön, tietoja kunnioittavaa ja salassa pidettävää.

Salassapitovelvollisuudesta laissa

Salassapitovelvollisuudesta on säädetty mm. seuraavissa:

Kirjoittajat:

Merja Mäkisalo-Ropponen
Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja
puh. 09 432 3124
merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi