Arvostetaanko iäkkään elämää ja kuolemaa

16.2.2018

Kieli ja sitä kautta kulttuuri arvottavat käsitteitä. Vanhuksen kuolema on arvoväritykseltään lähes kielteinen käsite tehokkuuden ja taloudellisuuden yhteiskunnassa sekä median maailmassa. Tämä heijastuu jo vanhus-sanan käytössä, kun sen tilalle on haettu korvaavia termejä.

Yhteiskunnan nopea kehittyminen ja teknistyminen on myös muotouttanut vanhusten asemaa. Enää ei kaivata tiedonsiirtäjiä, vanhuksia, vaan tilalle ovat tulleet muut tekniset ratkaisut.

Lääketieteen tavoitteena on ollut elinajanodotteen nostaminen, joten iäkkäiden ihmisten määrä on kasvussa. Samalla he ovat menettämässä yhteiskunnallista asemaansa. Yhteiskunta arvostaa nuorekkuutta ja toimintaa. Se ulottuu vanhuuteenkin.

Yhteiskunnan niukkenevat resurssit heijastuivat erityisesti vanhusten hoitoon. Vanhuuteen sijoittamien on yhteiskunnallisten hyöty-kustannus-analyysien kannalta ongelmallista.

Siksi keskustelu vanhusten hyvästä hoidosta ja hyvästä kuolemasta on entistä keskeisempi terveydenhuollon peruskysymys.

Kirjoittaja:

Pirkko Lahti
Muistiliiton liittovaltuuston ent. puheenjohtaja
pirlahti@gmail.com

 

Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajan omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Muistiliitto ry:n virallista kantaa.