Julkaistu 15.4.2019

Blogissa nyt: Ikääntyneen muistisairaan henkilön ravitsemuksen toteuttaminen vaatii omaishoitajalta tietoa ja toimintaa

Terveystieteiden maisteriopiskelija Henna Laukkanen selvittää pro gradu -tutkielmassaan ikääntyneitä muistisairaita läheisiään hoitavien omaishoitajien ravitsemustiedon tasoa sekä kuvaa läheisen ravitsemushoitoon liittyvää toimintaa.

Hän toivoo kyselyynsä vastauksia henkilöiltä, jotka toimivat omaishoitajana yli 65-vuotiaalle muistisairaalle läheiselleen ja joilla on omaishoitosopimus tehtynä kunnan kanssa. Kyselyn kautta saatujen vastausten avulla voidaan kehittää tarvittavaa ravitsemuskoulutusta, materiaalia ja neuvontaa omaishoitajille sekä terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lue lisää blogista