/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/rehabilitering/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Rehabilitering

Alzheimer Centralförbundet har gett en rekommendation gällande helheten på rehabilitering för personer som insjuknat i framskridande minnessjukdom i form av en Rehabiliteringsmodell. Genom denna modell försöker man påverka planeringen av rehabiliteringstjänster så att de på bästa möjliga sätt skulle stöda funktionsförmågan hos den insjuknade och hans/hennes livskvalitet. Förhoppningen är också att modellen skall kunna öka nätbildning och samarbetet mellan olika parter när det gäller att arrangera rehabilitering för minnessjuka människor och deras anhöriga.

Rehabiliteringsplanen är en personlig plan som sammanställs i samarbete med yrkesmänniskor inom hälsovården, och i denna finns den typ av service och den egna aktivitet med hjälp av vilken man kan stödja bibehållen funktionsförmåga och rehabilitering. Vid behov kan man av den egna läkaren höra sig för om möjligheten att få fysioterapi, verksamhetsterapi, talterapi, dagrehabilitering eller psykologiskt stöd. Det är ganska nytt att tillämpa rehabiliteringens tjänster på minnessjukdomar, och man skall därför inte låta sig nedslås om första svaret är undrande eller nekande.

Motion är viktig både för att upprätthålla den fysiska funktionsförmågan och för den mentala välmågan. Redan ett par veckor av innesittande eller orörlighet kan märkbart försämra en åldrande människas grundkondition. Det lönar sig alltså att röra på sig minst lika mycket som förut, eller sätta upp ett veckoprogram åt sig med dagliga, eller åtminstone tre dagar i veckan åtterkommande pass med omväxlande t.ex. promenader, simning, deltagande i handledd gymnastik eller varför inte arbete på gården. Att fortsätta med normala hobbyn så långt det egna tillståndet tillåter, är viktigt för att bevara sociala relationer och stöda välmående och bibehållen funktionsförmåga.

Det lönar sig att aktivera hjärnan genom att använda den för olika små minnes- och problemlösningsuppgifter. T.ex. läsning, att titta på film, att fylla i korsord, skrivande eller att spela med t.ex. barnbarnen är bra gymnastik för hjärnan.

Regelbundna måltider och en mångsidig kost är viktigt för att en god allmänkondition skall bibehållas och för att en tillgång på tillräckligt med näringsämnen och vitaminer skall kunna garanteras. Som motvikt till en aktiv vardag är det viktigt att vila tillräckligt och få en nattsömn som är bra och tillräckligt långvarig. Det lönar sig att diskutera eventuella sömnsvårigheter med den egna läkaren.

Det lönar sig att prova olika minneslappar och tekniska påminnare som hjälpmedel för minnet, speciellt om de är bekanta redan från tidigare. Det är bra att anteckna kommande evenemang i en kalender och där kan man också kontrollera föregående veckas program. Det är bra att alltid förvara nycklar, plånbok och andra viktiga saker på samma centrala plats i hemmet. Många elapparater fås utrustade med timer, och i t.ex. en elspis kan man också i efterhand installera ett brytaraggregat som möjliggör förhandsinställd användningstid för att kunna undvika onödigt bekymmer.

Sidan uppdaterad 3.8.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.