/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/radgivning-och-handledning/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Rådgivning och handledning

Minnesrådgivningen är målinriktad, systematisk och handledande rådgivning, med det centrala målet att hjälpa minnessjuka människor och deras närstående att anpassa sig och klara av att möta sjukdomen och dess olika förlopp. De viktigaste formerna av rådgivning är telefonrådgivning, möten på poliklinik, hembesök samt utbildningar, konsultationer och experttjänster.

Den som känner oro över sitt minne kan få rådgivning om faktorer som påverkar minnets funktion samt om förebyggande av minnessjukdom. Minnes-/demensrådgivarna utför även minnestester och av dem får man även mera information om hur man söker sig till minnesundersökningar.

Minnesrådgivarna och minnesskötarna fungerar som vårdare av minnessjuka och i rådgivande uppgifter både inom bas- och specialhälsovården. Inom Alzheimer Centralförbundets demensrådgivningsprojekt har man skapat ett täckande nätverk av kontaktpersoner i Finlands kommuner genom att utbilda personal inom social- och hälsovårdsbranschen för arbete med minnessjukdomar. Minnesskötarna ger detaljerad handledning och rådgivning åt de som insjuknat och deras närstående. De deltar också i utvecklandet av serviceformer för arbete med minnessjukdomar på kommunnivå. Målet är ett flerprofessionellt, vittomfattande arbete med minnessjukdomar på kommunal nivå, så att den som insjuknat och hans familjemedlemmar kan ha tillgång till tillräckliga stödtjänster i de olika faserna av sjukdomen.

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.