/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/medicinfri-vard/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Medicinfri vård

God vård av minnessjukdom innefattar läkemedelsbehandling, men när det gäller att få en bättre vardag och funktionsduglighet är medicinfria behandlingsformer och rehabilitering alltid första prioritet. Medicinfri vård är bl.a. att förstå en minnessjuk människa och arbetet för att göra ändringar i omgivningen, med målet att ge möjligheter för en bra och meningsfull vardag. 

Vid medicinfri vård försöker man identifiera de faktorer som utlöser symtom, så att man kan undvika att de uppträder eller så att man tillsammans kan göra situationerna mera behagliga för alla.

Det är viktigt, den minnessjuka människan och hans/hennes närstående och vårdare litar på varandra och känner varandra bra. På detta sätt blir beteendet lättare att tolka även då när kommunikationen har försämrats. För en minnessjuk människa kan t.ex. hunger eller frustration lätt kanaliseras i form av oro, aggressivitet eller okontrollerbart skratt när inga andra sätt att kommunisera kan hittas.

Det är generellt viktigt att sköta bra om en minnessjuk människas välmående, speciellt när han/hon inte kan berätta om sina behov. Bra omsorg innefattar bl.a. ballanserad och tillräcklig näring och vätsketillförsel, rätt förhållande mellan vila och motion, god hygien och behagliga kläder och trivsam omgivning. Man undviker omotiverade begränsningar så att den minnesjuka individen kan behålla en känsla av att fatta egna individuella beslut och på så sätt även sin självkänsla.

Att stöda funktionsförmågan genom att betona resurser och färdigheter, ger den minnessjuka människan självsäkerhet, och tar fokus från problem och de förmågor som har gått förlorade som en följd av sjukdomen.

Olika terapier, såsom musik-, konst- eller verksamhetsterapi, kan bidra till att upprätthålla både den insjuknade och hans/hennes närståendes livskvalitet. T.ex. oro och tvångssyndrom kan bero på att man har för lite att göra, på frustration och brist på stimulans, och i dessa fall kan erbjuden meningsfull aktivitet mildra symtomen.

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.