/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/medicinering/ersattning/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Ersättning för läkemedelsbehandlingen

Alla mediciner avsedda för behandling av minnessjukdom är dyra, men det finns på vissa grunder möjlighet att få grundersättning för dem. Detta innebär att då man köper medicinen från apotek får man genast 50 % rabatt, och utgifterna räknas sedan till FPA:s betalningstak för medicinutgifter. När en persons totala utgifter för läkemedel överskrider ungefär 600 euro per år, ersätter FPA alla utgifter för medicin vilka överskrider denna gräns. Kostnader för medicin utan grundersättning räknas inte samman för ersättningstaket.

För att erhålla grundersättning krävs B-utlåtande av neurolog eller geriatriker, och ersättningen beviljas endast ifall diagnosen är Alzheimers sjukdom eller Parkinsons sjukdom som orsakar minnesvårigheter. Störningar i hjärnans blodcirkulation eller symtom eller förändringar orsakade av Lewykropp–sjukdom är inget hinder för ersättning, om man bedömer att i bakgrunden även finns Alzheimers sjukdom (vilket ofta är fallet). Vid ren blodkärlsrelaterad minnessjukdom eller vid Lewykropp –sjukdom är det inte möjligt att få ersättning. I en dylik situation kan man ansöka om FPA:s vårdbidrag för pensionstagare, som ersätter en del av utgifterna för mediciner.

Ersättning för läkemedelskostnader beviljas inte heller vid mycket lindriga fall där man kan konstatera Alzheimers sjukdom, men sjukdomen inte ännu är på demensnivå och inte orsakar betydande funktionellt hinder. Detta är problematiskt, eftersom man samtidigt kan förvänta sig den största nyttan av medicinering om denna inleds så tidigt som möjligt.

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.