/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/medicinering/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Medicinering

Man känner inte till någon behandling som i egentligen mening skulle kunna bota minnessjukdomar, men i många fall är det möjligt att med hjälp av läkemedel kunna lindra symtom och eventuellt även kunna bromsa sjukdomen framskidande.

Vid Alzheimers sjukdom skadas först och mest tydligt sådana nervnät i hjärnan vilka som transmitterämne, d.v.s. ämne som överför meddelanden från en nervcell till en annan, använder ett ämne med namnet acetylkolin. En stor del av de nervbanor som är viktiga för minnets funktion utnyttjar just detta acetylkolin. Av de Alzheimer-mediciner som finns, verkar de flesta genom att öka mängden acetylkolin i hjärnan och hindra en snabb nedbrytning av ämnet. Detta gör att nervbanor som är viktiga för minnet fungerar mera effektivt.

I denna grupp av läkemedel ingår donepetsil, galantamin och rivastigmin. Alla dessa har konstaterats ha bra effekt på både de kognitiva funktionerna (relaterade till minne och kunskapshantering), den dagliga funktionsförmågan och olika symtom hos den som insjuknat i Alzheimers sjukdom. Någon betydande skillnad i effekt mellan de olika preparaten har inte kunnat konstateras.

Nyttan av medicineringen

Enligt nu gällande uppfattning borde medicinering inledas så tidigt som möjligt, eftersom man då kan uppnå störts nytta med behandlingen. Medicineringen fördröjer nedsättningen av funktionsförmågan och i slutändan inledandet av institutionell vård med 8-12 månader, och en tidigt påbörjad medicinering verkar även kunna bromsa sjukdomens framskridande. Det lönar sig i allmänhet även att fortsätta medicinering vid långtidsvård, eftersom den förbättrar funktionsförmågan och därmed vårdeffekten, och mildrar beteendesymtom. Det är också motiverat att påbörja medicinering för en person som redan är i institutionell vård ifall problematiska beteendesymtom uppträder.

Memantin är en Alzheimer-medicin som verkar på annat sätt. Detta ämne påverkar glutamatbalansen i hjärnan genom att påverka NMDA-receptorns funktion. Även memantin har effekt på både kognitionen, funktionsförmågan och beteendesymtomen, och dess effekt är av samma klass som kolinergiska läkemedel.

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.