/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/kort-och-langtidsvard/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Kort- och långtidsvård

Korttidsvård för minnessjuka personer är tillfällig eller periodisk rehabiliterande vård, som förverkligas i demensenheter eller ålderdomshem och är avsedd att rekreera en minnessjuk person, förbättra funktionsförmågan och möjliggöra vila åt vårdande anhörig. Korttidsvård har således betydelse för att stöda vård i hemmet.

Klienten kan vara i korttidsvård en dag, en vecka eller en månad – beroende på hans/hennes och de närståendes behov. Oftast räcker en kortidsperiod i 1-2 veckor, efter vilket klienten åker hem igen. Regelbunden alternering av hemvårdsperioder och perioder av vård på institutioner benämns intervallvård (t.ex. 2v - 2v).

Man övergår till långtidsvård oftast när en ensamboende minnessjuk person inte klarar sig hemma ens med stöd av hemhjälp, eller då den vårdande anhöriga blir utmattad. Minnessjuka personer tillbringar oftast slutskedet av sin sjukdom i långtidsvård, i bästa fall vid någon familjär demensenhet.

En minnessjuk människa behöver rehabilitering i alla skeden av sjukdomen, och därför är vårdarbete som främjar rehabilitering också viktigt för att upprätthålla funktionsförmåga och ge livskvalitet och meningsfullhet i fasen med långtidsvård. Vårdarbete som främjar rehabilitering hjälper den minnessjuke att kunna uppleva känsla av att lyckas, använda sin egen beslutanderätt och på så vis att bevara sin känsla av egenvärde.

Vården är baserad på den minnessjuka människans egna behov och önskningar samt hans/hennes känslor. Individuella livshistorier är värdefull hjälp som kan fungera som hjälpredskap för bekantgörande, för att förstå beteendesymtom samt t.ex. för att kunna försöka minnas.

Vårdplatsen inreds för den minnessjukes behov, avskalat och personligt, och till det egna rummet kan man hämta föremål och bilder som berättar om det egna livet. Dess atmosfär är avslappnad, respektfull och positiv. Vårdplatsen erbjuder möjligheter till socialt umgänge, eftersom det runt omkring finns både vårdare och personer som är i samma situation, men också möjligheten att dra sig undan i enskildhet.

Man kan höra sig för om både kort- och långtidsplatser från den egna kommunens socialbyrå, och kommunen betalar då en del av vården och klienten betalar endast en självriskandel. Privata vårdinrättningar erbjuder också vård åt klienter som betalar själva.

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.