/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/kamratstod/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Kamratstöd

Kamratsstöd utgör en del av människans naturliga umgänge och stödgivande växelverkan, och förverkligas ofta dagligen i vardagen med människor man möter. Kärnan i den hjälp som kamratstödet utgör ligger i att möta människor som är i en liknande situation som man själv, att dela med sig av empirisk kunskap och att mötas i ömsesidig interaktion.

Man kan få och ge kamratstöd på många sätt och i ett flertal former: mellan två personer, i grupper eller i nätverk. Under det senaste decenniet har det uppstått många virtuella kamratstödnätverk i form av internetdiskussionsspalter och e-postlistor vilka ersatt traditionella kamratstödsgrupper. När människan befinner sig i en situation där det naturliga sociala umgänget har begränsats och förlorat sin betydelse, blir behovet av att bli hörd och kunna dela erfarenheter större. I kamratsstödsgrupper söker man inte nödvändigtvis efter lösningar på problem och utmanande situationer, utan avsikten är att öppet berätta om känslor och erfarenheter för att på så sätt bli du med situationen.

De som deltar i kamratstödsverksamhet får information om sjukdomen och olika stödformer, och på detta sätt ökar deras känsla av att ha kontroll över saker. Stödgrupperna upprätthåller ett socialt stödnätverk och bidrar till en ökad känsla av självförtroende och välmående. I en trygg miljö finns också möjlighet att kunna diskutera svåra känslor såsom skuldkänslor, skam, vrede, känslor av otillräcklighet och svårigheten att kunna lämna över.

Alzheimer Centralförbundets medlemsföreningar arrangerar kamratstödsgrupper för både den som insjuknat och hans/hennes anhöriga. Vid gemensamma möten träffas anhörigvårdarna i en egen grupp och de minnessjuka i en annan. På detta sätt får bägge en stund tid att bearbeta saker ur sin egen synvinkel, tillsammans med människor som är i samma situation.

Kamratstöd för dig

Medlemsföreningarna arrangerar lokalt kamratsstödsgrupper både för de minnessjuka och för deras anhöriga. Ring närmaste föreningen och fråga mera!

Medlemsföreningarnas öppna tillställningar och utflykter. Även inom föreningens övriga verksamhet hittar du kamratstöd. Vid föreningarnas tillställningar och under utflykter man arrangerar träffar du andra som befinner sig i samma livssituation.

Kamratlinjen telefon

Gratis Kamratlinje –stödtelefon på nummer 0800 9 6000 dagligen kl. 17-21 (finska). På kamratlinjen svarar utbildade frivilliga på ditt samtal, lyssnar och hjälper.

Kamratlinje på internet

På diskussionsspalten på Internet kan du, utan tidsbegränsningar, diskutera saker som du går och funderar på med andra som befinner sig i en liknande situation.

 

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.