/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/hemmaboende/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Hemmaboende

Många människor med minnessjukdom bor hemma så länge som detta är möjligt, antingen självständigt eller med hjälp av en vårdande anhörig, anhörigvårdare och/eller hemtjänst och hemsjukvård. En ensamboende minnessjuk människa behöver ofta hjälp och stöd redan i det tidigaste skedet av sjukdomen.

Att bo hemma är oftast både den minnessjuka människan och dennes närståendes önskemål, och bör respekteras. En minnessjuk människa klarar sig bäst i en bekant miljö med bekanta rutiner.

För att det skall vara möjligt att bo hemma så länge som möjligt, skall hemmet kännas tryggt och bekvämt. Både den minnessjuke och hans/hennes vårdare behöver rehabilitering och stöd.

Den viktigaste faktorn som indikerar behov av institutionell vård är beteendesymtom, vilka av närstående upplevs som det allra tyngsta. Även det att sjukdomen framskrider snabbt, och det ökade behov av hjälp detta innebär, faktorer som orsakar otrygghet samt förlorad förmåga att gå och inkontinens förutspår att vård i hemmet tar sin ände. Varje situation är dock individuell, och man kan inte utifrån hänvisa till kort- eller långtidsvård. Detta påverkas av såväl interna relationer, närståendes möjligheter att bedriva anhörigvård, anhörigvårdarens psykiska och fysiska hälsotillstånd samt stöd och hjälp som erhållits.

Hjälp för hemmet

I MinnesHemmet hittar man information om hjälpmedel och teknologi som kan vara till hjälp för en minnessjuk. Att man tar i bruk teknologi och hjälpmedel i ett så tidigt skede som möjligt gör det möjligt för den minnessjuke att bli bekant med och lär sig använda dem.

Stöd för hemmaboende

Den lokala minnes-/demensföreningen

 • Kamratsstöd
 • Handledning, rådgivning
 • Tidningen Muisti
 • Deltagande i arbete för att påverka
 • Fråga även om förstainformations- och rehabiliteringskurser samt om dagverksamhet

 

Kommunen

 • Ändringsarbeten i bostaden
 • Personlig assistent
 • Transportservice
 • Dagverksamhet
 • Hjälpmedel
 • Hemtjänst, hemsjukvård
 • Måltids- och matkasse-service
 • Rehabilitering (t.ex. olika terapier)
 • Korttidsvård
 • Stödd anhörigvård
 • Service-sedlar
 • Betalningstak inom hälsovården
 • Utkomststöd

 

Staten

 • Intressebevakare

 

FPA

 • Bostadsstöd
 • Vårdbidrag för pensionstagare
 • Rehabilitering (medicinsk rehabilitering för gravt handikappade under 65 år samt rehabilitering efter prövning)
 • Ersättande av sjukvårdskostnader (läkemedels- och reseersättningar, utgifter för privat sjukvård)
 • Anpassningsträningskurser
Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.