/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/forstainformation/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Förstainformation

Förstainformation är stöd, hjälp, rådgivning och handledning som en minnessjuk människa och hans/hennes närstående får i samband med diagnosen eller möjligast tidigt efter detta:

  • Information om sjukdomen och dess symtom
  • Information om hur sjukdomen framskrider
  • Information om ärftlighet och förebyggande åtgärder
  • Information om service, rehabilitering och medicinering
  • Konkreta råd om hur de är att leva med sjukdomen
  • Stöd mitt i krisen

Förstainformation borde fås från den instans som ställt diagnosen, men kan även erhållas från lokala minnes- och demensföreningar.

Förstainformation kan vara muntlig, och den kan kompletteras med broschyrer och annat skriftligt material. Information bör erhållas i rätt tid, i lätt tillgänglig form och den bör vara tillräcklig.

Avsikten med förstainformationen är att stödja den insjuknade och hans/hennes närståendes livskontroll, kraftresurser och funktionsförutsättningar i en ändrad livssituation, samt hjälpa till att förbereda för framtiden. Under förstainformationskvällar och – kurser får man också värdefullt kamratstöd från andra människor som befinner sig i samma situation.

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.