/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Vård och rehabilitering

Vården av en minnessjuk har som mål att trygga den sjukes och hans/hennes närståendes välmående och ge dem ett meningsfullt liv, att bromsa utvecklingen av symtomen och upprätthålla funktionsförmågan. Mediciner utgör en viktig del av behandlingen av en minnessjukdom, men även den medicinfria vården är viktig och kommer ofta i första hand.

God vård av en minnessjuk människa i begynnelseskedet av sjukdomen utgår från att både den insjuknade och hans/hennes närstående förstår vilken sjukdom de är frågan om, vilka symtomen är, och vad man har att förvänta sig. Man borde under hela sjukdomsprocessen få Information, handledning och rådgivning, gärna från en bekant läkare eller minnesskötare.

För varje insjuknad sammanställs, tillsammans med personen ifråga och hans/hennes närstående, en realistisk, förutseende och målinriktad vård- och serviceplan, i vilken även ingår en plan för rehabilitering. Den insjuknades och dennes närståendes roll är av primär betydelse då man ställer upp mål, vid förverkligande och vid utvärdering av framgångar. Planen sätter ut riktningen för vård- och rehabilitering, och den kan omfatta olika terapier, stödåtgärder, uppföljning och ekonomiskt stöd.

En regelbunden uppföljning av vård och rehabilitering bör arrangeras, t.ex. av vårdande läkare och/eller minnesskötare. Framskridande minnessjukdom kan föra med sig överraskande förändringar eller kriser, och då kan den minnessjuke och hans/hennes närstående kontakta en bekant yrkesmänniska för att få stöd och råd. Medicinfri vård och läkemedelsbehandling av beteendesymtom utgör också en viktig del av behandlingen av minnessjukdomar.

Målsättningar

Efter diagnos ställs individuella mål upp för den enskilda patienten, och vid definiering, förverkligande och vid utvärdering av framgången med dessa har den insjuknade och dennes närstående den centrala rollen.

  • Anpassning till att leva ned sjukdomen
  • Upprätthållande av sociala nätverk
  • Fortsatt liv som tidigare så lång tid som möjligt
  • Stöd och upprätthållande av funktionsförmåga
  • Trygga möjligheten att bo hemma
  • Identifiera och upprätthålla starka förmågor
  • Hitta färdigheter som kan ersätta förlorade
  • Ett meningsfullt liv

Genast efter att man har fått diagnosen är det bra om man uppgör ett vårdtestamente. Detta gör det möjligt att garantera en bra vård baserad på personliga val även i en situation då man inte längre själv förmår utrycka sina beslut.

Sidan uppdaterad 7.1.2016

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.