/se/muistiliitto/speciella-fragor/mote-med-en-minnessjuk/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Möte med en minnessjuk

Mötet med en minnessjuk person kan kännas utmanande för sjukdomen inverkar på interaktionen. Bl.a. kommunikationssvårigheter, ängslan och öppenheten beträffande känslouttryck kan vara svåra att möta om man inte har förståelse för den minnessjukas symptom och inverkan på livet.

I första hand bemöter man en människa som en människa – oberoende av om hon har en minnessjukdom eller ej.

Följande tips kan hjälpa en att vara närvarande och nära även då sjukdomen har avancerat längre:

 • Se i ögonen, prata som en vuxen till en vuxen, värdesätt din diskussionspartner
 • Ge tid, skapa en rofylld stund
 • Vårda inte, gör inte saker för den sjuka, tvinga inte, höj inte på rösten i onödan
 • Prata även då den insjuknade inte längre svarar
 • Alltid behövs inte ord: ibland är beröring och närhet eller t.o.m. ett nynnande tillsammans eller ett tittande på foton betydelsefullare
 • Låt pratet komma in på sidospår i enlighet med den insjuknades prat – ta inte bekymmer i onödan och rätta inte till sanningsenligheten eller tidsenligheten i samtalsämnena
 • Satsa på tyst kommunikation: uttryck och kroppsspråk, små beröringar
 • Var dig själv och var närvarande med varje cell
 • Hjälp den minnessjuka att koncentrera sig genom att hålla honom i handen, smeka håret eller genom att ge honom angenäm sysselsättning för händerna – och om den insjuknades tillvaro är rastlös kan samvaron vara naturligare om man samtidigt promenerar
 • Var positiv: en minnessjuk person känner på sig förvånansvärt exakt t.ex. känslan av brådska och tvång
 • För den sjuka finns både goda och onda dagar, som för oss alla – lär dig att godkänna, även om han inte just idag kom ihåg dig eller orkade koncentrera sig på samvaro
 • Lyssna och hör! Den minnessjuka har saker att framföra, behov, känslor och tankar även då de kommer ut långsamt, oklart eller osammanhängande – och även då hon inte längre förmår uttrycka dem verbalt
Sidan uppdaterad 30.12.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.