/se/muistiliitto/speciella-fragor/minnessjukdomar-bland-arbetsfora/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Minnessjukdomar bland arbetsföra

I Finland finns uppskattningsvis 7 000-10 000 personer under 65 år som lider av framskridande minnessjukdom. Alzheimers sjukdom är vanligast i olika åldrar. En minnessjukdom som beror på en degeneration av pann- och tinningsloben och sällsynta sjukdomar såsom Hakolas sjukdom, Huntingtons sjukdom och CADACIL, är vanligare hos arbetsföra än hos åldringar.

Arbetslivet avslöjar ofta minnesproblem i ett tidigt skede men man förmår inte alltid misstänka minnesjukdom hos arbetsföra, varför man felaktigt kan diagnostisera den som t.ex. utbrändhet, depression eller som glömska förorsakad av rusmedel.

Symptomen och vården av minnessjukdomar är i huvudsak likadana oberoende av ålder. Minnessjuka i arbetsför ålder har ändå egna utmaningar som inte nödvändigtvis berör äldre personer:

  • God fysisk kondition och en förmåga och vilja att leva ett aktivt liv
  • Vida sociala cirklar som snabbt smalnar i takt med sjukdomen och förorsakar ensamhet
  • Att vara kvar i arbetslivet, kampen mot en förändrad funktionsförmåga och ändrade krav och en sannolik pensionering tidigare än planerat
  • Den partner som är i arbetslivet måste överväga en pensionering om vården av den insjuknade så kräver
  • Förändringarna i parförhållandet för två personer som befinner sig i ett aktivt livsskede
  • Barnen, vilka behöver speciellt stöd i samband med föräldrarnas sjukdomsprocess

Minnessjuka i arbetsför ålder och deras anhöriga behöver stöd som är riktat till dem, med vars hjälp man klarar sig i den förändrade livssituationen och fortsätter livet så länge som möjligt enligt tidigare sätt. Även kamratstöd av personer i arbetsför ålder som råkat i samma livssituation är viktigt. Man kan fråga efter kamratstöd från närmaste minnes-/demensförening och från nätet.

Sidan uppdaterad 31.3.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.