/se/muistiliitto/speciella-fragor/minnessjukdom-och-arbetslivet/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Minnessjukdom och arbetslivet

Det är ett betydande skede i livet att gå i pension som den det gäller upplever som en förväntad prestation. En person som i arbetsför ålder har insjuknat i en framskridande minnessjukdom är ändå tvungen att möta en pensionering tidigare än han i sina planer har förberett sig på. I ett samhälle som värderar arbete stöder man dessvärre inte en person som på grund av sjukdom eller skada måste pensionera sig.

Speciellt i situationer där minnessjukdomen har konstaterats i ett lindrigt skede och inte är aggressivt progressiv till sin natur, kan en minnessjuk person med rätta stödåtgärder väl fortsätta i arbetslivet. En omedelbar övergång till sjukpension borde inte utgöra det enda alternativet.

Rehabiliteringslagstiftningen och de rehabiliterande stödformerna borde stöda varje person vars arbetsförmåga har försvagats på grund av sjukdom eller skada. En person som har insjuknat i många andra framskridande sjukdomar kan, tvärtom, t.o.m. hamna att kämpa för att kunna pensionera sig. I takt med att den tidiga diagnostiseringen och de olika vårdformerna för en minnessjuk person utvecklas har förhoppningsvis även de minnessjuka en möjlighet redan i en nära framtid att vara kvar i arbetslivet längre och gå i pension stegvis i enlighet med individuella förändringar i arbetsförmågan.

Då pensioneringen sedan är aktuell är det synnerligen viktigt att den som arbetar tillsammans med både anhöriga och minnessjuka stöder hela familjen i livsförändringen. Fastän det att man upphör med arbetet i början kan kännas som en lättnad får många känslor av överflödighet, utanförskap och t.o.m. av utslagning, varvid det är synnerligen viktigt att möjliggöra byggandet av ett nytt liv och ett aktivt deltagande.

Sidan uppdaterad 24.2.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.