/se/muistiliitto/speciella-fragor/bilkorning/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Bilkörning

Bilkörning är varje dag förekommande för många och behovet av att röra sig med bil minskar verkligen inte på grund av minnessjukdomen. Man står inför en ny situation speciellt då den person som insjuknar i minnessjukdom är den enda i familjen som har körkort.

En minnessjukdomsdiagnos hindrar inte nödvändigtvis bilkörning åtminstone i inledningsskedet av sjukdomen. Allt eftersom sjukdomen avancerar försvagas körförmågan ändå, varför det är bra att diskutera om ett eventuellt avstående från körkortet redan i sjukdomens initialskede. Det är bra att beakta att en minnessjuk själv inte nödvändigtvis är medveten om den nedsatta körförmågan.

Körförmågan hos en minnessjuk person bör uppföljas och bedömas regelbundet. Körförmågan bedöms i allmänhet av en neurolog, en geriatriker eller en allmänläkare. Läkaren kan vid behov förordna den sjuka till ett körprov där man noggrannare bedömer hans körförmåga.

Ifråga om kraven på körhälsa talar man om olika förargrupper:

  • Till grupp 1 hör förare av motorcykel, personbil, paketbil och fordonskombinationer dragna av personbil samt traktorförare och mopedister, dvs. största delen av de s.k. vanliga personbilsförarna hör till grupp 1. Kraven på körhälsa fylls inte av förarna i grupp 1, om föraren lider av minst medelsvår minnessjukdom.
  • Till grupp 2 hör förare av lastbilar, bussar och fordonskombinationer samt förare av person- och invataxi, vilka har yrkeskörkort för personbil. För grupp 2:s del uppfylls inte kraven på körhälsa om personen har en minnessjukdom, oberoende av sjukdomens svårighetsgrad.
Sidan uppdaterad 30.12.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.