/se/muistiliitto/speciella-fragor/arftlighet/apolipoprotein-e/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Apolipoprotein E

Utöver de minnessjukdomar som förorsakas av egentliga mutationer, dvs. av genetiska defekter, känner man till genetiska riskfaktorer som ökar risken för att insjukna men inte förorsakar själva sjukdomen. För Alzheimers sjukdoms del är den mest kända riskfaktorn Apolipoprotein E (ApoE).

ApoE är en normal lipoprotein i organismen, som bl.a. deltar i ämnesomsättningen av kolesterolet. ApoE förekommer i tre olika former (2, 3 och 4), och eftersom alla människor har två exemplar av varje gen så finns det sex olika ApoE -typer hos olika personer (2/2, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/4). Av dessa former ökar ApoE 4 risken att insjukna i Alzheimers sjukdom. Om en person har en ApoE 4 -gen är hans risk att insjukna i Alzheimers sjukdom 3-4 -faldig jämfört med befolkningen i samma ålder. För dem som har två ApoE 4-gener är risken 10-15 -faldig.

Alla de som bär på ApoE 4 insjuknar ändå inte i Alzheimers sjukdom och alla som har insjuknat i Alzheimers sjukdom har inte den i formen ApoE 4. Härigenom är det fråga om en ökad risk men inte om någonting som förorsakar sjukdomen.

Det intressanta är att den ökade risk som ApoE 4 förorsakar åtminstone till en del förmedlas via andra riskfaktorer. Om en person har ApoE 4 men inte andra betydande riskfaktorer (inte blodtryckssjukdom, diabetes, högt kolesterol, inte röker, motionerar och inte är överviktig), har inte risken för Alzheimers sjukdom ökat märkbart. Om en person inte bär på en ApoE 4 -gen, ökar inte tidigare nämnda riskfaktorer heller nämnvärt sannolikheten för Alzheimers sjukdom. Först om det är fråga om en oförmånlig kombination, en ApoE 4 -gen och riskfaktorerna tillsammans förorsakar dessa en betydande risk för en ökning av Alzheimers sjukdom. ApoE -genen förklarar ändå att det i vissa släkter förekommer mera Alzheimers sjukdom än hos andra.

ApoE -genetiska tester används inte längre i kliniskt patientarbete. För den sjukas del ökar det inte sannolikheten för en diagnos och det berättar inte heller med tillräcklig noggrannhet om risken för en symptomfri släkting så att man skulle ha någon nytta av det vid prognostiseringen av sjukdomen.

Experter: specialläkaren i neurologi, docent Kati Juva och
docenten i genetik Minna Pöyhönen

 

Sidan uppdaterad 30.12.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.