/se/muistiliitto/minnesstorningar-och-demens/undersokning/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Undersökning av minnesstörningar

Minnessvårigheter är allmänna, och de behöver definitivt inte alltid innebäraminnessjukdom. Det är dock alltid skäl att utreda en minnesstörning som hämmar funktionsförmågan och oroar en själv eller de anhöriga.

Möjliga orsaker:

  • Framskridande minnessjukdom
  • Depression
  • Utmattning
  • Brist på B-12-vitamin
  • Användning av rusmedel
  • Olämplig medicinering
  • Nedsatt köldkörtelfunktion
  • Epilepsi
  • Hjärnskada
  • Störning i blodcirkulationen i hjärnan

Undersökningarna kan inledas antingen hos den egna hälsocentralläkaren eller på en privat läkarmottagning. Till att börja med försöker läkaren genom att intervjua utreda omfattningen på och menet av minnesstörningen, vid behov även genom att intervjua de anhöriga. I detta sammanhang försöker man även utreda nivån på minnet och informationshanteringen genom någon kognitiv test. Den oftast använda och enklaste av dessa är Mini-Mental State Examination (MMSE), med 30 frågor om orientering, minnet, slutledning och gestaltning. Vid behov kan en noggrannare kognitiv undersökning CERAD genomföras, vilken är speciellt utvecklad för tidig diagnostisering av Alzheimers sjukdom.

Minnetest

MMSE-testet utförs ofta även av anställda inom hemsjukvården eller andra hälsovårdsanställda, och CERAD av många minnesskötare och demensrådgivare. Minnestester utförs även i Minnes- och demensföreningar. Du kan utföra ett test redan innan du uppsöker läkare.

Efter testet utvärderar läkaren om minnesstörningen verkar allvarlig och om testresultatet indikerar någon minnessjukdom. Även depression kan orsaka en tydlig minnesstörning, på samma sätt som en sjukdom som försämrar allmäntillståndet eller en olämplig medicinering. Om en klar minnesstörning konstateras, tar man ofta redan på hälsovårdscentralen ett antal blodprover med hjälp av vilka man försöker klarlägga olika minnesstörningar som kan vara relaterade till metaboliska störningar och allmänna sjukdomar, såsom obehandlad nedsatt funktion hos sköldkörteln eller brist på B-12 vitamin. Dessa är dock mycket ovanliga orsaker till minnestörningar.

Ifall orsaken till en minnesstörning inte kan klarläggas vid dessa undersökningar, finns det skäl att genomföra noggrannare undersökningar, såsom att ta en bild på hjärnan. Detta förutsätter oftast remiss till specialistsjukvård, till en neurolog eller en geriatrikers mottagning.

Neurologiska tilläggsundersökningar

Ibland behövs även neurologiska tilläggsundersökningar utföras. EEG används vid utredning av vissa hjärninflammationer. SPET isotopskanning kan ge tilläggsinformation om typen av demens. Vid Alzheimers sjukdom är förhållandet mellan olika äggviteämnen (amyloid och tau-protein) i ryggmärgsvätskan (likvor) avvikande.

Huvudsakligen baseras dock diagnosen på den kliniska bilden (symtom och fynd som framkommer vid de neurologiska undersökningarna) samt nivå typ på minne och informationshantering, d.v.s. neuropsykologiska fynd. Utöver MMSE- och CERAD – tester gör man ofta noggranna neuropsykologiska tester vilka tar upp till flera dagar. På basen av dessa får man en noggrann uppfattning om naturen av språkliga och gestaltningsstörningar gällande minne och slutledningsförmåga. De hjälper ofta att kunna särskilja både depression och normalt åldrande från minnessjukdom, samt olika minnessjukdomar från varandra.

På basen av helhetsbilden som undersökningarna ger ställer läkaren sedan en diagnos. I vissa fall blir situationen dock inte klargjord även efter noggranna undersökningar, utan man fortsätter att följa upp situationen och överenskommer om förnyade undersökningar, t.ex. efter ett år.

Författaren: Kati Juva, specialistläkare i neurologi

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.