/se/muistiliitto/minnesstorningar-och-demens/forebyggande-atgarder/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Förebyggande åtgärder

Man har först på 2000-talet börjat diskutera förebyggande av minnessjukdomar. Inhemska och internationella uppföljande långtidsstudier visar på att man genom att påverka livsstil, motions- och matvanor, social aktivitet och mentala funktioner kan senarelägga den tidpunkt då Alzheimers sjukdom eller andra minnessjukdomar uppträder. Med riktade åtgärder kan man skjuta fram debuten med t.o.m. 3-5 år.

Faktorer som skyddar mot insjuknande

Omfattande undersökningar gällande faktorer som kan skydda mot Alzheimers sjukdom pågår.

Att använda minnet aktiverar hjärnan. Det lönar sig alltså att belasta hjärnan. Välbekanta hälsofrämjande åtgärder är också bra sätt att förebygga minnesstörningar.

Faktorer som ger en ökad risk att insjukna

Risken att insjukna i Alzheimers sjukdom ökas av ett antal s.k. livsstilssjukdomar, som t.ex. blodtryckssjukdom, högt kolesterol, störningar i sockermetabolismen samt störningar i blodcirkulationen i hjärnan. Genom att behandla dessa sjukdomar minskar man samtidigt även risken för Alzheimers sjukdom.

Ju fler riskfaktorer en människa har, desto noggrannare bör man vara med att ingripa för att behandla ovan nämnda sjukdomar. Det är viktigt att de bakomliggande sjukdomarna behandlas och att mätresultat och blodvärden hålls inom referensvärden, eventuellt även med hjälp av medicinering.

Riskmätare

Sidan uppdaterad 21.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.