/se/muistiliitto/minnesstorningar-och-demens/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Minnesstörningar och demens

Alla människor glömmer saker, och minnesstörning är också ett ganska vanligt symtom. Var tredje person över 65 år uppvisar minnessymtom, men orsaken är inte alltid en minnessjukdom. Det är många faktorer som påverkar inlärningen av nytt och minnesfunktionerna. T.ex. stress, utmattning, depression, riklig användning av alkohol och vissa sjukdomar kan försvaga minnets funktion. När minnesfunktionen börjar oroa en själv eller ens omgivning lönar det sig att låta undersöka saken. Desto tidigare man tar sig an problemen, desto bättre vårdresultat.

Det lönas sig att undersöka minnet, när:

 • Man upprepat glömmer även annat än människors namn,
 • När man ofta tappar bort föremål som är viktiga för en själv (t.ex. plånboken och nycklarna),
 • Man upprepat glömmer avtalade tider,
 • Man får fundera på vart man egentligen var på väg när man kör bil,
 • Man inte mins hur man hamnat på ett visst ställe,
 • Inlärning av nya saker (t.ex. uppföljande av behandlingsinstruktioner) har blivit klart svårare, eller
 • Minnesproblem döljs eller tonas ner.

Demens är ett syndrom, ingen enskild sjukdom. Demens-symtomen inbegriper utöver minnesstörningar ett eller fler av följande: språkstörning, minskad händighet, ökade svårigheter att identifiera och nedsatta komplexa intellektuella funktioner. Hos de flesta uppträder beteendesymtom under något skede av sjukdomen. Demenssyndromet kan, beroende på orsaken, vara stagnerat, möjligt att bota eller framskridande. Oftast är en framskridande minnessjukdom orsaken till demensen.

Även alla som har en framskridande minnessjukdom har ännu kvar olika resurser som kan utnyttjas. Det är mycket viktigt att söka och hitta saker som ger glädje, njutning och upplevelse av att lyckas. Att minnas saker som hör samman med viktiga situationer och skeden i livet är ett bra exempel på verksamhet som kan ge lustfyllda upplevelser. Förmågan att njuta av saker är en förmåga som aldrig försvinner!

Hur uppträder demens?

 • Svårigheter att minnas, förstå eller hitta ord
 • Upprepade frågor om samma sak
 • Oförmåga att identifiera tid eller plats
 • Personlighet och beteende ändras
 • Svårigheter att följa instruktioner och klara dagliga rutiner
 • Inlärda färdigheter och saker försvinner ur minnet
Sidan uppdaterad 26.11.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.