/se/muistiliitto/minnessjukdomar/minnessjukdomen-i-arbetsfor-alder/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Minnessjukdomen i arbetsför ålder

I Finland finns uppskattningsvis 7'000-10'000 personer under 65 år vilka insjuknat i framskridande minnessjukdom. Alzheimers sjukdom är den mest allmänt förekommande minnessjukdomen bland personer i alla åldrar, och de vanligaste framskridande minnessjukdomarna förekommer i bägge ålderskategorierna. Minnessjukdom som orsakas av pannlobsdegenerering är dock betydligt vanligare bland personer i arbetsför ålder. Hos personer under 65 år förekommer mera sällsynta sjukdomsformer än hos äldre. Exempel på detta är t.ex. Hakolas sjukdom, Huntingtons sjukdom och CADACIL. Faktorn som förenar dessa sjukdomar är ärftligheten.

Arbetslivet är fullt av utmaningar och avslöjar ofta eventuella minnesproblem i ett tidigt skede, men när det gäller personer i arbetsför ålder förstår man inte ens alltid att misstänka en framskridande minnessjukdom, och därför är det möjligt att man felaktigt diagnostiserar en minnessjukdom som t.ex. utmattning i arbetet, depression eller som glömska som en följd av användning av rusmedel.

Minnesjukdomarnas symtom och behandlingen av dem är huvudsakligen de samma oberoende av åldern. Minnessjuka i arbetsför ålder har dock sina egna utmaningar som inte nödvändigtvis gäller äldre personer:

  • Bra fysisk kondition och en förmåga och vilja att leva ett aktivt liv
  • Brett socialt nätverk som lätt blir mindre som en följd av sjukdomen, vilket kan orsaka isolering och ensamhet
  • Att befinna sig i arbetslivet, kamp med ändrad funktionsförmåga och kraven i arbetet, och sannolikt tidigarelagd pensionering
  • Make/maka som är i arbetslivet måste ofta överväga att gå i pension, om den insjuknades vård kräver detta
  • Parförhållandet då det är fråga om två personer som befinner sig i ett aktivt skede av livet ändras ofta i takt med att sjukdomen framskrider
  • Barn i skolålder eller som håller på att bli vuxna, vilka behöver speciellt stöd med tanke på förälderns sjukdomsprocess

Minnessjuka i arbetsför ålder och deras närstående behöver egen service, stöd och hjälp som riktas till dem och som gör att de kan klara av en förändrad livssituation och så länge som möjligt kan fortsätta sitt liv på gammalt sätt. Kamratstöd från andra som är i arbetsför ålder och vilka har hamnat i samma livssituation är viktigt. Man kan höra sig för om kamratstöd från närmaste minnes-/demensförening.

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.