/se/muistiliitto/minnessjukdomar/huntington-cadasil-och-hakolas-sjukdom/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Huntington, CADASIL och Hakolas sjukdom

Huntington

Huntingtons sjukdom är en sjukdom som debuterar vid en ålder av 40-50 år med tvångsmässiga rörelser och demenssymtom som hör samman med skador på pannloben. Även denna sjukdom är dominant ärftlig, men den är ovanlig i Finland.

CADASIL

CADASIL är också en dominant ärftlig sjukdom, vilken orsakar minnessjukdom som en följd av upprepade hjärninfarkter.

Hakolas sjukdom

I det finländska sjukdomsarvet ingår även den recessivt ärftliga Hakolas sjukdom, med symtom som inträder vid en ålder på 30-40 år med personlighetsförändringar och tilltagande demenssyndrom av pannlobskaraktär.

Recessiv ärftlighet innebär att insjuknande förutsätter att bägge motsvarande gener är defekta. Det finns relativt många bärare av genfelet bland befolkningen, men sjukdomen uppträder först om man fått den defekta genen av bägge föräldrarna. Det kan därför finnas flera som insjuknat bland syskon, men sjukdomen uppträder inte i flera släktled.

Författarna: Kati Juva, specialistläkare i neurologi,
och Minna Pöyhönen, docent i medicinsk genetik

Sidan uppdaterad 16.12.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.