/se/muistiliitto/minnessjukdomar/frontotemporal-degeneration/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Frontotemporal degeneration

Minnessjukdom som beror av degenerering av pann- och tinningloben (frontotemporal degeneration) är en allmän benämning på syndrom för vilka det typiska är en nedsatt funktion i hjärnans pann- och tinninglob och till detta relaterade symtom. Sjukdomen inträder normalt vid en ålder på mellan 45 och 64 år.

För minnessjukdom som beror på en degenerering av pann- och tinninglober är det centrala en förändring av personlighet och beteende, vilket kan ta sig utryck i form av bl.a. bristande omdöme, bekymmerslöshet, taktlöshet eller hämningslöshet. Minnet är oftast tämligen väl bibehållet, men talsvårigheter uppträder och det kan vara svårt att hitta ord eller man kan ha förlorat förståelsen för deras betydelse. Hos insjuknade uppträder även initiativlöshet och kortsiktighet, vilket kan upplevas som apati. Funktionerna är ofta stimulansberoende, d.v.s. man agerar impulsivt på stimuli som uppträder oberoende av om det är meningsfullt.

Sidan uppdaterad 1.11.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.