/se/muistiliitto/minnessjukdomar/arftlighet/apolipoprotein-e/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Apolipoprotein E

Utöver minnessjukdomar som orsakas av egentliga mutationer, eller fel i en gen, känner man till genetiska riskfaktorer vilka ger en ökad risk för att insjukna, men inte orsakar själva sjukdomen. När det gäller Alzheimers sjukdom är den mest kända av dessa riskfaktorer Apolipoprotein E (ApoE).

ApoE är kroppens naturliga lipoprotein vilket bl.a. deltar i kolesterolets ämnesomsättning. ApoE uppträder i tre olika formera (2,3, och 4), och eftersom varje människa har två exemplar av varje gen, finns det sex olika ApoE –typer hos olika personer (2/2, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/4). Av dessa ger ApoE 4 en ökad risk att insjukna i Alzheimers sjukdom. Om personen har en ApoE 4 – gen, är hans/hennes risk att insjukna i Alzheimers sjukdom 3-4 gånger högre jämfört med övrig befolkning i samma ålder. För dem som har två ApoE 4-gener är risken 10-15 gånger högre.

Alla som bär på ApoE 4-genen insjuknar dock inte i Alzheimers sjukdom, och alla som insjuknat i Alzheimers sjukdom bär inte på ApoE 4 –genen. Således är det här fråga om en ökad risk, inte om orsaken till sjukdomen.

Ett intressant faktum är att den ökade risk som ApoE 4 ger upphov till, åtminstone delvis förmedlas via andra riskfaktorer. Ifall personen har ApoE 4, men inga andra riskfaktorer av betydelse föreligger (d.v.s. lider inte av blodtryckssjukdom, diabetes, högt kolesterol, röker inte, rör på sig och är inte överviktig), är risken för Alzheimers sjukdom inte märkbart förhöjd. Ifall personen däremot inte har en ApoE 4-gen, ökar nämnda riskfaktorer inte heller på ett betydande sätt sannolikheten för Alzheimers sjukdom. Enbart den ofördelaktiga kombinationen, ApoE 4-genen och riskfaktorerna tillsammans, orsakar en ökad risk för att insjukna i Alzheimers sjukdom. ApoE –genen förklarar dock varför det i vissa släkter uppträder mer av Alzheimers sjukdom än i andra.

ApoE –gentest används numera inte i kliniskt patientarbete. För den som insjuknat ökar den inte sannolikheten för diagnosen, och den ger inte tillräckligt noggrann information om en symtomfri släktings eventuella risk för att den skulle vara av någon nytta för att kunna förutse sjukdomen.

Författarna: Kati Juva, specialistläkare i neurologi,
och Minna Pöyhönen, docent i medicinsk genetik

Sidan uppdaterad 16.8.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.