/se/muistiliitto/minnessjukdomar/alzheimers-sjukdom/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en långsamt och jämnt framskridande hjärnsjukdom, vars symtom orsakas av att vissa områden i hjärnan skadats. Frekvensen av Alzheimers sjukdom stiger med ålder och i alla åldersgrupper är den vanligare bland kvinnor än hos män.

Alzheimers sjukdom börjar med minnesstörningar och de första symtomen är större svårigheter att sätta saker på minnet och svårigheter att lära sig nytt. I praktiken kan detta ta sig uttryck i svårighet att minnas nya namn eller överenskomna saker, att man slarvar bort bruksföremål och har svårigheter att röra sig speciellt i en ny miljö. Närminnet försämras och saker och i vilken ordning saker skett går lätt i kors.

I takt med att sjukdomen framskrider avtar funktionsförmågan och sjukdomskänslan. Den sjuke behöver allt mera hjälp i vardagen. Sjukdomen kan bl.a. innebära svårigheter med gestaltning, språkliga och praktiska svårigheter. Som följd av detta försämras tids- och platsbegreppen, det blir svårare att utrycka sig verbalt och förstå tal samt att använda olika redskap. Den insjuknades personlighet och sociala förmåga kan dock vara relativt intakta. Hos de flesta uppträder beteendestörningar under något skede av sjukdomen.

Sidan uppdaterad 16.12.2013

Läs mera:

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.