/se/muistiliitto/minnessjukdomar/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Minnessjukdomar

De framskridande minnessjukdomarna är folksjukdomar på samma sätt som hjärt- och blodkärlssjukdomar. Antalet personer med minnessjukdom ökar i takt med att befolkningen åldras, och uppmärksamhet bör därför fästas vid förbyggande årgärder samt på god vård och rehabilitering.

Det forskas aktivt kring minnessjukdomar runt om i världen. För tillfället ser det inte ut som att man får fram en medicin som kunde bota sjukdomen eller stanna upp förloppet, och därför försöker man genom forskning förstå sjukdomarna bättre för att på så sätt bl.a. kunna diagnostisera dem tidigare.

De vanligaste framskridande minnessjukdomarna som ger demenssymtom är Alzheimers sjukdom (ca 60-70%), hjärt- och blodkärlsrelaterad störning i blodcirkulationen i hjärnan (blodkärlsrelaterad minnessjukdom ca 15-20%), minnessjukdom orsakad av Lewykropp –sjukdom eller pannlobsdegeneration. Även Parkinsons sjukdom kan, på grund av de problem med informationshantering den orsakar, räknas in bland framskridande minnessjukdomar. Hos åldrade människor är en kombination av störningar i blodcirkulationen och Alzheimers sjukdom också en ganska vanlig orsak till demenssymtom.

Minnessjukdomar i Finland:

  • T.o.m. 193 000 minnessjuka människor
  • 93 000 som befinner sig minst i mellanskede av minnessjukdom
  • 14 500 insjuknar årligen
  • 7 000–10 000 minnesjuka i arbetsför ålder
  • Samhällets totala kostander för vård av minnessjukdomar nästan en miljard euro, eller ca 10'000 euro/insjuknad
Sidan uppdaterad 7.1.2016

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.