/se/muistiliitto/intressebevakning/vardvilja/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Vårdvilja

Med vårdviljan berättar man om hur man vill ha det med den egna vården och omsorgen. Genom att uppgöra en vårdvilja kan var och en försäkra sig om att man i vården hörsammar personens livsvärden och att eventuella vårdlösningar baserar sig på hans egen vilja. Uppgörandet av en vårdvilja i tillräckligt god tid främjar respekten för självbestämmanderätten. Vårdpersonalen är förpliktigad att hörsamma vårdviljan.

Det lönar sig alltid att uppgöra vårdviljan skriftligt fastän även en muntligt uttryckt vårdvilja är gångbar. En skriftlig blankett för vårdviljan är ofta bättre ur praktisk synvinkel för den är enklare att bevisa och minskar eventuella feltolkningar.

För uppgörande av en vårdvilja finns olika modelldokument. Alzheimerförbundets blankett för vårdvilja innehåller en vanlig vårdviljasdel rörande besluten i livets skutskede och en del där man i stor utsträckning kan berätta om den naturliga viljeyttringen beträffande önskemålen rörande den egna vården och omsorgen. Vårdviljablanketten kan ifyllas endast till de delar som man anser det nödvändigt och den kan även vid behov uppdateras.

Uppgörandet av ett giltigt vårdvilja förutsätter att den som gör det förstår innebörden av och innehållet i vårdviljan tillräckligt väl. Det är därför bra att i tillräckligt god tid uppgöra ett vårdvilja. Vårdviljan kan väl uppgöras redan då man är ung och frisk och registreringen av det är möjligt även då minnessjukdomen befinner sig i ett lindrigt tillstånd. Med en i tid uppgjort vårdvilja tryggar man den minnessjuka människans vilja och respekterar livsvärdet i hans vård. Till vårviljan kan vid det tillfälle då vårdviljan görs upp vid behov fogas ett möjligast färskt läkarutlåtande om det psykiska tillståndet hos den som uppgör vårdviljan och beträffande behörigheten att uppgöra ett dylikt dokument.

Då man uppgör en vårdvilja är det skäl att tala om det för anhöriga och åtminstone åt den egna minnesskötaren och vårdande läkaren. Det är bra att bifoga den skriftliga vårdviljan till patientdokumenten. Det är även möjligt att till de flesta elektroniska patientdatasystem registrera ett omnämnande om ett befintligt vårdvilja. Det är viktigt att vederbörande känner till att vårdviljablanketten finns och att den lätt kan hittas i de situationer då den behövs.

Sidan uppdaterad 2.11.2017

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.