/se/muistiliitto/intressebevakning/ombudsman/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Ombudsmän

Inom hälsovårdsservicen finns en  patientombudsman  och inom den sociala sektorn en socialombudsman som ger råd och handleder klienter och övervakar förverkligandet av deras rättigheter. Man kan vända sig till ombudsmännen t.ex. om man är missnöjd med den vård eller service som man har erhållit. Kontaktuppgifter får man från den egna kommunen.

Patientombudsman

  • ger råd om och hjälper till vid uppgörandet av en anmärkninginformerar
  • ger råd om patientens ställning och rätigheter
  • främjar på annat sätt förverkligandet av patientens rättigheter.

Socialombudsman

  • informerar om klientens rättigheterger
  • råd rörande klientens ställning och rättigheterger
  • råd om uppgörande av en anmärkning
  • rapporterar årligen om utvecklingen av klientens ställning och rättigheter åt kommunstyrelsen
  • främjar på annat sätt förverkligandet av rättigheterna för en klient inom socialvården.

Källa: social- och hälsovårdsministeriet

Läs mera:

Sidan uppdaterad 2.11.2017

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.