/se/muistiliitto/intressebevakning/den-minnessjuka-personens-rattigheter/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Den minnessjuka människans rättigheter


Varje minnessjuk person har rätt:

 • till en diagnos och uppgifter om sin sjukdom och dess symptom
 • att få vederbörlig medicinering för sin sjukdom
 • att bli bemött som en vuxen människa och att bli hörd så att hans känslor och åsikter uppskattas
 • att vara tillsammans med sådana personer som känner till hans livshistoria samt hans kulturella och andliga behov och önskemål
 • att känna att han utgör en framgångsrik del av sitt samfund och samhället
 • leva en betydelsefull vardag i en trygg omgivning
 • att motionera regelbundet
 • att vara utan lugnande och antipsykotisk medicinering alltid då det är möjligt
 • till en beröring och en närhet som känns bra, såsom kramar, ömhet och att hålla någon i hand
 • att vara en expert rörande sitt eget liv och om han så önskar arbeta för minnessjuka personers förmåner
 • att som en aktiv aktör delta såväl i den närmaste kretsen som i ett världsomfattande perspektiv – t.ex. via Internet
 • till ett bemötande och till en vård som grundar sig på empati och en förståelse för minnessjukdomar

Fritt översatt: The Best Friends™ Dementia Bill of Rights

(Virginia Bell & David Troxel 2013 / Health Professionals Press, Inc.)

Sidan uppdaterad 2.11.2017

Bakgrund:

 • Virginia Bell och David Troxel presenterade sin The Alzheimer's Bill of Rights –deklaration redan år 1994. Den översattes till 21 språk och översattes hos oss till finska som Dementoituvan ihmisen oikeuksiksi (på svenska den minnessjuka personens rättigheter), och Alzheimerförbundet förde fram värdefull kunskap vid skolningstillfällen, seminarier och vid många andra tillfällen under årens lopp.
 • I detta skede hänförde sig ett betydande stigma till minnessjukdomarna. De saker som man kräver i deklarationen var nya och obekanta: Börja nu berätta åt den minnessjuka själv om diagnosen? Måste man erbjuda även minnessjuka någonting att göra? Tack och lov ändrar sig världen också.
 • År 2013 förnyade Bell och Troxell rättsdeklarationen och publicerade den under namnet Dementia Bill of Rights. Alzheimerförbundet översatte rättigheterna till finska för att motsvara vårt moderna språk och här ovanför presenterar vi Den minnessjuka människans rättigheter, som vi hoppas skall vägleda såväl den minnessjuka som de anhöriga som experter ifråga om stöd, service, vård, omsorg och rehabilitering.

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.