/se/muistiliitto/intressebevakning/de-vanligaste-stodformerna/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

De vanligaste stödformerna

Det är möjligt för den minnessjuka och hans anhöriga att som stöd i vardagen erhålla olika socialskyddsstöd, såsom olika förmåner och bidrag, social- och hälsovårdsservice och annat stöd.

De vanligaste stödformerna för den minnessjuka och anhöriga är

  • den pensionerades vårdstöd, som söks via FPA
  • medicin- och reseersättningar, vilka söks via FPA
  • hemvårdsservice, som söks via socialverket i den egna kommunen
  • transportservice, som söks via social- eller handikappbyrån i den egna kommunen
  • stöd för närståendevård, som söks via socialverket i den egna kommunen

I rättsguiden presenteras i alfabetisk ordning kort socialskyddets stödformer, vilka den minnessjuka eller hans anhöriga kan ansöka om för stöd i vardagen. I slutet presenteras även skattelättnader för de kan erbjuda stöd liknande socialskydd åt den minnessjuka.

Sidan uppdaterad 2.11.2017

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.