/se/muistiliitto/intressebevakning/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Intressebevakning

Varje person som bor stadigvarande i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet samt motsvarande bemötande. Denna rättighet gäller även minnessjuka. Människor med minnessjukdom klarar i allmänhet inte själva av att försvara sina rättigheter, och deras anhöriga orkar oftast inte kräva dem. Eftersom antalet minnessjuka människor ständigt ökar, är det viktigare än någonsin att man försvarar deras rättigheter. Varje minnessjuk människa har rätt till stöd och vård som respekterar människovärdet och upprätthåller livskvalitet.

Frivillig förutseende

Alzheimer Centralförbundet strävar till att människor skall ha kunskap om möjligheterna till preventiva åtgärder samt många olika alternativ att förbereda sig för eventuell minnessjukdom och för att funktionsförmågan försämras. Frivilligt förutseende inkluderar av människan själv definierade konkreta åtgärder eller önskningar om hur saker skall skötas då han/hon eventuellt är funktionsoförmögen.

Via en vårdvilja kan en minnessjuk människa uttrycka sin vilja gällande den egna vården i en kommande situation då han/hon inte själv förmår delta i att fatta vårdbeslut. I vårdviljan kan man t.ex. meddela om medgivande eller förbud att vidta vissa vårdåtgärder, namnge en företrädare när det gäller beslut om vård samt framlägga önskemål gällande omvårdnaden och livskvaliteten. 

Via en intressebevakningsfullmakt kan en person själv arrangera skötseln av sina ärenden ifall av t.ex. funktionsoförmåga orsakad av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd. I intressebevakningsfullmakten namnges en bestämd person att sköta vissa ärenden som t.ex. ekonomiska ärenden och/eller frågor som har att göra med hälso- och sjukvård. Det rekommenderas att man anlitar en expert då man ställer samman fullmakten. Magistraten bekräftar fullmakten och övervakar den befullmäktigades agerande.

Ifall du vill ha mera information eller hjälp med intressebevakning, tag kontakt med den lokala magistaten eller med en rättshjälpsbyrå.

Läs mera:

Sidan uppdaterad 2.11.2017

Rättshjälpsinfo

  • Tel. 0100 86201 (måndag-fredag kl. 13.30-14.30)
  • Telefonrådgivningen löser inte frågeställarnas juridiska problem utan ger information om vart de kan vända sig för att få hjälp. Syftet är att folk skall få hjälp med sina juridiska problem i tid – innan de hinner bli alltför svåra att bemästra.

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.