/se/muistiliitto/hjarnhalsa/bra-arbete-hjarnan/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Bra arbete för hjärnan -
Kognitiv ergonomi som stöder välmående i arbetet

 • Kontrollera gränserna för ditt arbete
 • Minska informationsflödet
 • Skapa fungerande arbetsstrategier
 • Ta tid för att upprätthålla yrkeskunnandet
 • Ha kontroll över avbrott
 • Ge även arbetsro åt andra
 • Använd hjälpmedel för minnet
 • Öka inte belastningen på dig själv
 • Skapa en kultur av öppenhet
 • Upprätthåll en positiv atmosfär
 • Kombinera motion och arbete

Kognitiv funktionsförmåga beskriver en människas hantering av information, som t.ex. minne, observationsförmåga och inlärningsförmåga. Kognitiv ergonomi avser koordinering av arbete, arbetsredskap, arbetsmiljöer och arbetssätt samt växelverkan med människans förmåga och begränsningar när det gäller att hantera information.

Hjärnan är ganska anpassbar och kan fungera även vid tung belastning – under en viss tid. Prestationsförmågan kan förlängas otroligt långt, men det är skäl att noggrant lyssna på sig själv och fundera på den egna orken.

Kognitiv belastning är alltid individuell, och påverkas inte enbart av mängden arbete eller av omgivningen, utan även av bl.a. behov, känslor, motiv och personlighet, individuella tankemodeller (t.ex. hur man förhåller sig till motgångar och tillfällig stress), sömnproblem,
humör och hälsotillstånd, alkoholanvändning och näringsintag samt motion.

Sidan uppdaterad 9.7.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.