/se/muistiliitto/hjarnhalsa/alkohol-med-matta-bannlys-ovriga-droger/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Alkohol med måtta, bannlys övriga droger

Sluta med för mycket brännvin

Riklig användning av alkohol ökar risken för minnesstörningar, eftersom drickande i berusningssyfte orsakar både direkta och bestående förändringar i hjärnans nervvävnad. Alkoholbruk som under lång tid överskrider riskgränsen, samt upprepat drickande av rus-bakfylla-typ är allra mest skadligt för hjärncellerna.

Även en liten dos alkohol försvårar bildning av minnesspår och försämrar koncentrationsförmågan och kvaliteten på sömnen. Långvarig, riklig alkoholkonsumtion försämrar den kognitiva funktionsförmågan hos varannan storkonsument, och orsakar hos var tionde symtom som t.o.m. kan vara demensliknande. Droger försämrar också minnet, uppmärksamheten och annan kognitiv prestationsförmåga.

När det gäller måttligt bruk av alkohol har man även observerat positiva effekter, vilka sannolikt hör samman med ett aktivt, socialt liv.

Fimpa cigarretten

Nikotin är giftigt för hjärnan, och ämnet orsakar förändringar i hjärnan. Tobaksrökning ökar också risken för framskridande minnessjukdom, eftersom den gör att blodcirkulationen försämras och på så sätt påverkar hjärnans tillgång på syre och bl.a. minnets funktionsförmåga. Även risken för hjärninfarkt är förhöjd hos tobaksrökare.

Sidan uppdaterad 20.2.2014

Hur påverkar alkohol hjärnan? Och hur är det med tobak eller olika droger?

Via länken hittar man en animerad film, Droger och Hjärnan, om hur berusningsmedel påverkar hjärnan. Du kan först se hur hjärnan normalt fungerar, och efter detta hur olika berusningsmedel påverkar den.

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.