/se/muistiliitto/hjarnhalsa/aktivera-och-vila/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Aktivera och vila

Använd hjärnan

En frisk hjärna fördummas inte, minnet tar inte slut, och minnessjukdomar är inte en del av ett normalt åldrande. Med åren följer dock en kognitiv avmattning, som dock effektivt kompenseras av utbildning och livserfarenhet. Skicka en e-kort och kapa en kamrat till konstens värld!

Intellektuella utmaningar och ett aktivt socialt liv upprätthåller hjärnans funktionsförmåga och påverkar även minnet positivt. Desto mer man använder hjärnan, desto mer motståndskraftig är den mot förändringar som minnessjukdomar orsakar. Hjärnan älskar kultur, pussel, musik, studier och läsning – allt som gör att dess nervceller får gymnastik.

Sov tillräckligt

Behovet av sömn är individuellt, men det lönar sig inte att pruta på den. Bra och tillräcklig sömn är en förutsättning för att hjärnan skall fungera bra både när det gäller inlärning och minne, och kroniskt sömnbrist kan leda till minnesstörningar. Inlärd kunskap och färdigheter lagras under sömnen i låntidsminnet.

Hos personer som sover mindre än 5-6 timmar har man konstaterat förhöjd risk för hjärtinfarkt, typ-2 diabetes och för tidig död jämfört med sådana som sover 7-8 timmar. Brist på sömn leder således även till annat än ren trötthet. Vakenhetenen, koncentrationsförmågan och observansen försämras, och risken för olyckor och fel tilltar. Det blir svårare att minnas, lära sig nytt och vara kreativ då hjärnan är trött.

Man kan ha tillfällig nytta av sömnmedel, men användning av dylika försvårar i sin tur inlärning och minnesfunktioner.

Det är bra att minnas den s.k. åttatimmars-regeln: dygnet skall bestå av 8h vila, 8h arbete och 8h meningsfull fritid. Om arbetet belastar hjärnan är de bra att den får vila på fritiden. Om arbetet däremot är rutinmässigt eller fysiskt, är det bra om man på fritiden gymnastisderar hjärnan t.ex. med korsord - eller vad som helst utmanar och aktiverar.

Sidan uppdaterad 5.2.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.