/se/muistiliitto/hjarnhalsa/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Hjärnhälsa

Faktorer i omgivningen påverkar hela tiden hjärnans funktion, och hjärnans anpassning är också en livslång process. Hjärnan utvecklas med hjälp av dessa, och hjärnhälsa främjas av såväl sociala relationer och intellektuella utmaningar. Även om det inte just bildas några nya nervceller efter födseln, möjliggör kontinuerlig utbildning av nya kontakter mellan nervcellerna inlärning och anpassning till miljön. Efter födseln är antalet kontakter i det väldiga nätverket av nervceller i hjärnan fler än vad som behövs. Antalet nervceller börjar också sakta avta efter detta. Hos en frisk människa är dock avgången av nervceller inte slumpmässig, utan i nervsystemet sker ett noggrant reglerat, förfinat urval, vilket möjliggör bästa möjliga funktion och prestanda hos hjärnan.

Hjärnan behöver regelbundet och utan avbrott näring och syre för att hållas i funktionsdugligt skick. Hjärnan är kroppens mest känsliga organ, och även om i kroppen har utvecklats ett flertal funktioner och strukturer som skall trygga näringstillförseln till hjärnan, är dessa naturliga skyddsmetoder dock begränsade. Man bör alltså aktivt skydda hjärnan mot faktorer som utgör ett hot mot dess hälsa och välmående. Eftersom hjärnceller inte förnyas på samma sätt som övriga celler i kroppen, och en hjärnskada därför alltid är bestående, är det speciellt viktigt att skydda hjärnan. Skador på hjärnan som kan relateras till livsstilen framträder i allmänhet vid den mest förfinande behandlingen av information där det krävs samverkan mellan olika delar i hjärnan. 

Hjärnans hälsa och välmående påverkas av många faktorer som har att göra med livsstil, t.ex. kost, motion, stress och användning av rusmedel. Hjärnhälsan kan utsättas för risker bl.a. i form av slag mot huvudet, drickande av alkoholhaltiga drycker i berusningssyfte, användning av droger och lösningsmedel, tobaksrökning och snusanvändning samt ohälsosam kost som t.ex. ensidigt fet och salt mat. Genom tillräcklig sömn, motion och socialt umgänge som aktiverar hjärnan kan man påverka hjärnhälsan positivt.

Sidan uppdaterad 7.1.2016

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.