/se/muistiliitto/hjarnan-och-minnet/hur-minnet-fungerar/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Hur minnet fungerar

Vi behöver minnet i vårt dagliga liv, i större utsträckning än vi ofta kommer att tänka på. I vardagsspråk avses med minne ett långvarigt minne- ett långtidsminne – ett lager där vi förvarar all viktig information, som t.ex. multiplikationstabellen, närståendes födelsedagar och inköpslistan. Minnets funktion utgör dock en mycket större helhet, som kan indelas i ett flertal funktionella delar.

Det mest vanliga sättet att strukturera minnets uppbyggnad och förstå dess funktion är att åtskilja momentant sensoriskt minne, korvarigt arbetsminne och långtidsminne:

  • Det sensoriska minnet förmedlar information till vår hjärna via sinnena, och det hjälper oss att klara oss t.ex. i en mörk trappa ifall ljuset slocknar. Det sensoriska minnet kan ytterligare indelas i ikon-, eko- och beröringsminne, beroende på vilka sinnesförnimmelser som lagras i vilket område i hjärnan. Det sensoriska minnet är en del av vårt medvetande, även om vi ofta inte tänker på detta. Först när informationen går vidare till arbetsminnet för att bearbetas, tänker vi aktivt på den information som sinnena förmedlat.
  • Arbetsminnet håller saker i huvudet endast för några sekunder, när vi t.ex. kontrollerar ett telefonnummer i katalogen och håller det i minnet tills vi har slagit in numret.
  • Långtidsminnet indelas i det semantiska minnet, som lagrar fakta, och händelse- eller episodminnet som innehåller berättelser och upplevelser. I långtidsminnet finns även procedurminnet där inlärda färdigheter lagras, som t.ex. att åka cykel.

Enligt nuvarande uppfattning är långtidminnet ett ändlöst förråd vars kapacitet aldrig tar slut. I princip kan vi alltså lagra oändligt mycket grejor där, som vi sedan kan komma ihåg fast hela livet. Funktionen hos långtidminnet kan förklaras med en indelning i att sätta på minnet, förvara i minnet och att återkalla i minnet.

För att vi överhuvudtaget skall kunna minnas någonting måste vi sätta information som vi behandlat i arbetsminnet i långtidminnet, där informationen sedan sparas tills den återkallas i minnet, d.v.s. tillbaks till arbetsminnet för bearbetning. Långtidsminnet fungerar bäst när den information som lagrats där har ordnats upp så bra som möjligt. Större helheter kommer man sannolikt ihåg bättre än enskilda fragment av information. 

För att fungera behöver minnet ett flertal olika områden av hjärnan. En enskild minnescell kommer inte ihåg någonting, för att fungera behöver minnet omfattande, komplicerade neurala nätverk.

Sidan uppdaterad 3.10.2013

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.