/se/muistiliitto/hjarnan-och-minnet/hur-aldern-paverkar-minnet/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Hur åldern påverkar minnet

En åldrad människas hjärna väger endast litet (ca 8 %) mindre än en ung vuxen persons hjärna. Att vikten minskar beror på att hjärncellerna minskar i antal. Även om nervceller försvinner i takt med att man åldras, kan kontakterna mellan cellerna t.o.m. öka i antal och en äldre människa kan klara av t.o.m. mycket svåra uppgifter på ett utmärkt sätt.

Effekter av åldrande på minnesfunktioner ses tydligast när det gäller arbets- och händelseminnet. Händelseminnet försämras redan från tidig vuxenålder, men tidsmässigt och mängdmässigt blir det begränsade arbetsminnet långsammare på grund av åldrande betydligt senare. Effekten av åldrande ses speciellt i situationer som kräver snabb reaktion och minnesregistrering.

Inlärning av nya saker kräver ofta lite mera koncentration och repetition än när man var ung. Å andra sidan kombineras nya saker med information som redan finns lagrad i hjärnan då man lär sig nya saker, och man drar på så vis nytta av erfarenhet man skaffat sig tidigare i livet. En äldre människa utnyttjar sin livserfarenhet och den information, det kunnande och de minnen den representerar. Därför kan äldre människor gestalta komplexa saksammanhang bättre än unga människor.

Även om åldrandet påverkar minnesfunktionerna, kan de individuella skillnaderna vara stora. Hos vissa människor kan förändringar iakttas redan före pensionsåldern, när de hos andra kan vara svåra att skönja ens vid 90-års ålder. Det lönas sig att aktivera hjärnan och hålla den alert, oberoende av ålder eller en förändrad livssituation.

Åldrande innebär inte att inlärda kunskaper förvinner ur hjärnan!

Sidan uppdaterad 20.2.2014

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.