/se/muistiliitto/hjarnan-och-minnet/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Hjärnan och minnet

Hjärnans uppgift är att upprätthålla liv. Hjärnan sköter växelverkan mellan individen och omgivningen, den reglerar i sista hand alla övriga organs funktion och dess inre aktivitet representerar människans sinnesfunktion. Hjärnan förmedlar med hjälp av sinnena information om vår omgivning och styr på basen av denna våra funktioner. Som ett resultat av evolution har i människans hjärna utvecklats högre informationshanteringsfunktioner, som t.ex. minnet, språkliga funktioner och förmåga till problemlösning. Varje människas personlighet och känslor är också baserade på hjärnans funktion.

Människans hjärna är ett extremt komplicerat och förfinat system, med uppskattningsvis 100 miljarder enskilda nervceller (neuroner), som skickar ut elektriska nervimpulser. Varje nervcell kan sträcka ut sina förgreningar till upptill 1000 – 10 000 olika punkter och bilda kontakter med andra nervceller. Nervcellerna kan bilda nätverk på ett otal olika sätt, och varje människas hjärna är därför unik.

Minne är en händelseräcka där man återskapar tidigare inlärt och erfaret i minnet samt lär sig nytt. Då minnet fungerar, lagras ny information i vår hjärna för att vi senare skall kunna återanvända den. Minnesfunktion förutsätter lagring, förvaring och återskapande i minnet.

All intellektuell verksamhet är på sätt eller annat baserad på minne. Den komplicerade samverkan mellan minnets olika delfaktorer förutsätter en tillräcklig vakenhet. Utan minne skulle individen sakna identitet och livshistoria, även de mest närstående människorna skulle förbli okända och uppfattningen av världen skulle endast utgöras av en flod av iakttagelser, vilken inte skulle kunna struktureras så att vi skulle förstå den. Att förstå ord och språk och skapa sig bilder förutsätter också minne.

Inlärning är fråga om aktivt omformande av information, strukturering och analys av betydelse, och påverkas starkt av individens mål, känslor och motivation. Att information lagras i minnet betyder att information förmedlas mellan specifika nervceller, vilket, om det fortgår tillräckligt länge, permanent ändrar kommunikationen mellan nervcellerna.

Sidan uppdaterad 31.8.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.