/se/hem/utvecklingsprojekt-och-ovrig-verksamhet/nationellt-minnesprogram/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Nationellt minnesprogram 2012-2020

I ett ställningstagande som Europaparlamentet godkände år 2008 lyfts minnessjukdomarnas växande betydelse för folkhälsan och nationalekonomin och behovet av nationella minnesprogram som ett beredskapsverktyg fram. Det finska programmet har beretts av en arbetsgrupp som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt arbetsgruppen är det nationella programmets syfte att bygga ett solidariskt minnesvänligt Finland på fyra pelare:

  • Främjande av hjärnhälsan
  • Rätta attityder avseende hjärnhälsan och vård och rehabilitering av minnessjukdomar
  • Tryggande av god livskvalitet för personer med minnessjukdom och deras närstående genom stöd, vård, rehabilitering och service i rätt tid
  • Främjande av omfattande forskningsdata och kunnande

 

Ett minnesvänligt Finland innebär att samhället har tagit på allvar främjande av hjärnhälsan och tidig identifiering av minnessymptom. De som insjuknat i en minnessjukdom får adekvat vård och omsorg samt rehabilitering. De kan leva ett värdefullt liv och de lämnas inte utan stöd.

Alzheimer centralförbundet samordnar den tredje sektorns arbete med Nationellt minnesprogram. Uppgift sker i samarbete med lokala föreningar och Närståendevårdade och Vänner – förbundet och är finansierat av RAY.

Kontakt: Kirsti Kuusterä (Specialist) eller Anita Pohjanvuori (Specialist)

 

Sidan uppdaterad 13.1.2014

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.