/se/hem/utvecklingsprojekt-och-ovrig-verksamhet/minnessjukdom-hos-personer-i-arbetsfor-alder

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Minnessjukdomar hos personer i arbetsför ålder

Inom Alzheimer Centralförbundet har utvecklingsprojekt gällande minnessjukdom hos personer i arbetsför ålder, finansierad av Penningautomatföreningen (RAY), bedrivits ända sedan år 2002. Projektperioden avslutades 2011, efter vilket aktiviteten fortsätter inom centralförbundet med hjälp av s.k. riktat verksamhetsbidrag (Ak) från RAY.

Målet för verksamheten är att

  • stöda minnes-/demensföreningar som arbetar med minnessjuka i arbetsför ålder och deras närstående och tillmötesgå deras behov särskilt med kommunikativa medel, samt
  • samla forsknings- och annan aktuell information med anknytning till minnessjuka i arbetsför ålder och kommunicera den vidare till de tre väsentliga målgrupperna: minnes- och demensföreningar, "den stora publiken" och yrkesmänniskor inom social- och hälsovårdsbranschen, t.ex. via internet- och sociala media och tidningen Muisti.
Sidan uppdaterad 2.3.2015

Mera information:

Virva Ryynänen
asiantuntija, työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä
puh. 09 6226 2021, 050 469 6480
virva.ryynanen(at)muistiliitto.fi Alle 65-vuotiaiden (työikäisten) ja heidän perheidensä muistisairauksiin liittyvät asiat.

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.