/se/hem/samarbetsparter/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Samarbetsparter

Alzheimer Centralförbundet rf har stabila relationer till andra organisationer, andra aktörer inom denna sektor samt till lagstiftare. Vi har bl.a. tagit ställning till underhållsavtalet mellan makar samt till frågor som rör anhörigvårdares ställning. Detta gör det möjligt att kunna påverka nationellt på bred front.

Alzheimer Centralförbundet rf är bl.a. medlem i följande organisationer:

Nordisk samarbete

Alzheimer Centralförbundet har etablerat ett fast samarbete med olika instanser som arbetar med minnessjukdomar, både i Europa och i övriga världen. Som ett resultat av dessa internationella kontakter, och ett flertal samarbetsprojekt, kan vi förmedla goda erfarenheter och nya forskningsresultat till det finska minnesarbetet. På nordisk nivå har Alzheimer- och demensorganisationer sedan länge etablerade traditioner. Symbolen för samarbetet har blivit Kalmarmötet, till vilket man första gången samlades i nämnda stad år 1989.

Annat internationellt samarbete

När det gäller intressebevakning, tillvaratar vi minnessjuka personers och deras närståendes rättigheter genom att via samarbete med våra internationella systerorganisationer försöka påverka våra länders social- och hälsovårdslagstiftning.

Under Internationella Alzheimer-dagen 21.9, lyfter Minnes-, Alzheimer- och demensföreningar över hela världen fram minnessjukas och deras närståendes utmaningar i vardagen. Alzheimer Centralförbundet deltar varje år och är synligt genom att sprida information, erbjuda skolning och arrangera olika evenemang i sina samtliga medlemsföreningar.

Medlemskapet i Alzheimer Europe – organisationen ger Alzheimer Centralförbundet möjlighet att påverka lagstiftningen inom den Europeiska Unionen när det gäller minnessjuka personer och deras närstående.

Medverkan i Alzheimer's Disease International -takorganisationen gör att vi kan dra nytta av den allra nyaste forskningen och vårdpraxis som prövats i andra länder, vilket är en garanti för att Alzheimer Centralförbundets verksamhet kan utvecklas.

Sidan uppdaterad 2.3.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.