/se/hem/regional-verksamhet/minneslotsen-expert-och-stodcenter/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Minneslotsen expert- och stödcenter

Minneslotsarna är regionala expert- och stödcenter som upprätthålls av Alzheimer Centralförbundets medlemsföreningar, och vilka erbjuder hjälp och stöd till minnessjuka och deras närstående. Dessutom sysslar Minneslotsarna med opinionsbildning och bygger nätverk mellan regionens aktörer. Det finns totalt 17 center och de fungerar enligt gemensamma principer och bildar ett nätverk som täcker in hela landet.

Minneslotsen expert- och stödcentren har en betydande roll när det gäller att utveckla kunnandet gällande minnessjukdomar och tryggande av regionalt expertkunnande. Inom ramen för Minneslotsen stärks även frivillig- och kamratstödsverksamheten för minnessjuka.

Det nationella nätverket och de regionala centren finansieras av RAY.

Kontakta:

Sidan uppdaterad 14.12.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.